Amgueddfa yn agor ar ôl iddi fod ar gau am 15 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Amgueddfa
Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd yn rhaid cau'r amgueddfa yn 2000 am fod yr adeilad wedi dirywio ond rwan mae'r lle yn ail-agor

Mae amgueddfa forwrol oedd wedi gorfod cau am fod yr adeilad wedi dirywio yn ailagor ar ei newydd wedd. Mi oedd yr amgueddfa ar gau am bron i bymtheg mlynedd.

Ond ar ôl i bwyllgor lleol ddechrau casglu arian ac yna cael grant gan gronfa dreftadaeth y loteri, mi fydd modd i ymwelwyr unwaith eto ddysgu am hanes morwrol Pen Llŷn.

Yn hen eglwys y Santes Fair yng nghanol y dref mae'r amgueddfa wedi ei lleoli. Roedd hi yn agor bob haf i ddangos casgliadau a sôn am yr hanes tan 2000.

Rŵan yn ogystal â hyn bydd ffilmiau byr yno, atyniadau i blant ac arddangosfeydd newydd weithiau yn ystod y flwyddyn. Bydd cyfle hefyd i bobl i wirfoddoli neu i gael profiad gwaith yno.

Mae 'na gaffi newydd a siop hefyd yn yr eglwys.

Gwarchod i'r dyfodol

Mi olygodd y grant yn 2011 bod y pwyllgor wedi medru cyflogi swyddog i hyrwyddo'r prosiect ac i drio cael mwy o arian i fedru adnewyddu'r adeilad. Ac mae'r gwaith caled wedi talu'i ffordd.

Dywedodd Jennifer Stewart, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru:

"Rydym wrth ein bodd o weld y prosiect hwn yn cael ei wireddu ar ôl blynyddoedd o waith caled gan y tîm.

"Bu rhan bwysig i Eglwys Santes Fair yn hanes Nefyn, ac yn sgil y nawdd gan CDL, a'r gwaith adnewyddu, fe fydd hanes morwrol hynod ddifyr Pen Llŷn yn cael ei warchod, ei werthfawrogi a'i fwynhau gan genedlaethau i ddod."

Hanesydd lleol yn yr ardal John Dilwyn Williams fydd yn agor yr amgueddfa yn swyddogol.