Ymosodiad yn Nhreganna: dyn wedi ei anafu

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei anafu yn dilyn ymosodiad yn Nhreganna, Caerdydd tua 6.35 nos Wener.

Cafodd y bachgen gwt ar ei fraich ac mae o wedi gorfod cael triniaeth yn yr ysbyty.

Ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai sydd yn peryglu ei fywyd.

Digwyddodd yr ymosodiad yn Sports Bar Treganna sydd ar ffordd Leckwith.

Mae'r heddlu yn ymchwilio ac yn gofyn i lygad dystion neu unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn anhysbys ar y rhif 0800 555111.