Buddsoddiadau tramor yn creu a diogelu swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Good Relations Wales PR
Disgrifiad o’r llun,
A allai'r safle hwn yng Nglyn Ebwy ddenu buddsoddiadau tramor gan greu miloedd o swyddi ?

Mae dros 66,000 o swyddi wedi cael eu creu yn y DU gan fusnesau o dramor dros y 12 mis diwethaf yn ôl ffigyrau llywodraeth San Steffan.

Cafodd dros 1,773 o brosiectau eu sefydlu - y buddsoddwyr mwyaf oedd yr Unol Daleithiau, Japan, Ffrainc a'r Almaen.

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau cyn bod Uwchgynhadledd Busnes Gemau'r Gymanwlad yn cael ei gynnal yn Glasgow - yno bydd gweinidogion yn tanlinellu cyfleoedd i gwmnïau tramor fuddsoddi mewn prosiectau newydd gwerth £15 biliwn

Ymhlith y cynlluniau dan sylw yn yr uwchgynhadledd mae cynllun £280 miliwn i godi trac rasio ar 830 acer o dir ger Glyn Ebwy.

Fe fydd y trac Stad ar ddiwydiannol Rassau oddi ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd yn cynnwys prif drac rasio a dau drac rasio oddi ar y ffordd, trac cartio, parc busnes a dau westy.

'Cyfle da'

Yn ôl y ffigyrau cafodd eu cyhoeddi ddydd Sul fe wnaeth buddsoddiadau o dramor yn y DU gynyddu 8% i £957 biliwn yn 2013-14, gan greu 66,390 o swyddi, y lefel uchaf ers 2001.

Mae ffigyrau gan lywodraeth y DU yn dangos bod 79 o brosiectau buddsoddi wedi cael ei denu i Gymru.

Mae hyn wedi diogelu a chreu mwy na 10,000 o swyddi. Yn ôl prif weinidog Cymru Carwyn Jones mae'r newyddion yn bositif iawn.

Yn ôl Mr Jones roedd Cymru wedi denu 7.9% o holl fuddsoddiadau tramor y DU.

"Cofiwch, dyw ein poblogaeth ond yn 4.8% felly dwi'n hapus iawn, ac mae'n dangos y gwaith rydym wedi ei wneud dramor."

Ond yn ôl arweinwyr y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Andrew RT Davies mae Cymru yn dal i dan berfformio.

Dywedodd fod y ffigyrau o ran buddsoddiadau tramor yn parhau yn is na phan gafodd yr Awdurdod Datblygu ei ddiddymu yn 2006.

"Rydym ond yn cael tua 4.5%-5% o'r holl fuddsoddiadau tramor yma i Gymru, mae hynny'n cymharu'r a'r dyddiau cyn diddymu'r Awdurdod Datblygu pan oedd y ffigwr yn 15%."

Dywed Llywodraeth San Steffan eu bod eisio i fuddsoddwyr sylweddoli fod prosiectau isadeiladwaith yn rhoi cyfle da - oherwydd eu bod yn gynlluniau hir dymor sy'n cynnig buddsoddiad sefydlog.

Mewn llyfryn newydd sy'n cyhoeddi manylion am y prosiectau diweddaraf mae Danny Alexander AS, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys yn dweud: "Mae cynlluniau isadeiladwaith o safon uchel fel ffyrdd, rheilffyrdd, ynni a digidol yn gwella ein bywyd dyddiol.

"Dyna pam fod buddsoddiad o dramor mewn cynlluniau isadeiladwaith yn beth da."

Yn y DU yn 2013-14 fe wnaeth yr Unol Daleithiau lansio 501 prosiect, Japan 116, Ffrainc 110 a'r Almaen 102.

Roedd Canada wedi cefnogi 89 prosiect, un yn fwy na China (88), India (74), Yr Eidal (70), Awstralia (69) ac Iwerddon (55) .

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol