MH17: AS o Gymru yn rhybuddio am 'Ryfel Oer'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryder wedi ei fynegi nad yw monitoriaid rhyngwladol wedi cael mynediad llawn i safle'r awyren

Mae angen i Brydain ymddwyn fel pe bai "yn cychwyn ar gyfnod arall o Ryfel Oer" gyda Rwsia yn ôl un AS o Gymru.

Dywedodd Madeleine Moone, AS Llafur Pen-y-bont ar Ogwr, fod angen mwy o ymarferiadau milwrol er mwyn dangos i Rwsia "ein bod yn barod a gyda'r gallu i wrthsefyll."

Daw sylwadau Ms Moone, sy'n aelod o bwyllgor amddiffyn Tŷ'r Cyffredin, ar ôl i awyren Malaysia Airways syrthio i'r ddaear yn Wcráin.

Fe gafodd 298 o deithwyr gan gynnwys deg o Brydain eu lladd, a'r awgrym ydi fod yr awyren wedi cael ei saethu yn ardal Donetsk.

Ffynhonnell y llun, Labour Party
Disgrifiad o’r llun,
Mae Madeleine Moon yn dweud fod Rwsia wedi bod yn ymddwyn mewn modd heriol

Mae Wcráin a gwrthryfelwyr sydd am i ddwyrain Wcráin ddod yn rhan o Rwsia wedi beio ei gilydd.

Bu cynnydd sylweddol yn y tensiynau rhwng Rwsia a gwledydd y gorllewin.

Mae gwledydd y Gorllewin wedi beirniadu'r gwrthryfelwyr am gyfyngu ar hawl mynediad i safle'r ddamwain, ac maen nhw wedi galw ar yr awdurdodau yn Rwsia i roi pwysau ar y gwrthryfelwyr.

Dywedodd Ms Moone ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales fod agwedd y gwrthryfelwyr yn wrthun a bod angen dangos i arlywydd Rwsia Vladimir Putin fod gwledydd y byd wedi eu cywilyddio.

"Mae angen i ni ymddwyn fel pe bai ni yn cychwyn ar gyfnod o Ryfel Oer.

Dywedodd fod Prydain wedi anwybyddu gweithgareddau ymddygiad heriol gan Rwsia.

Ychwanegodd fod angen rhoi diwedd ar unrhyw gwtogi mewn gwariant amddiffyn.

"Mae angen cynnal mwy o ymarferiadau milwrol fel bod yna neges glir i Rwsia nad ydym yn eistedd yn ôl - dyna'r unig neges mae Rwsia yn ei ddeall," meddai.