BBC Cymru Fyw

MH17: AS o Gymru yn rhybuddio am 'Ryfel Oer'

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae pryder wedi ei fynegi nad yw monitoriaid rhyngwladol wedi cael mynediad llawn i safle'r awyren

Mae angen i Brydain ymddwyn fel pe bai "yn cychwyn ar gyfnod arall o Ryfel Oer" gyda Rwsia yn ôl un AS o Gymru.

Dywedodd Madeleine Moone, AS Llafur Pen-y-bont ar Ogwr, fod angen mwy o ymarferiadau milwrol er mwyn dangos i Rwsia "ein bod yn barod a gyda'r gallu i wrthsefyll."

Daw sylwadau Ms Moone, sy'n aelod o bwyllgor amddiffyn Tŷ'r Cyffredin, ar ôl i awyren Malaysia Airways syrthio i'r ddaear yn Wcráin.

Fe gafodd 298 o deithwyr gan gynnwys deg o Brydain eu lladd, a'r awgrym ydi fod yr awyren wedi cael ei saethu yn ardal Donetsk.

image copyrightLabour Party
image captionMae Madeleine Moon yn dweud fod Rwsia wedi bod yn ymddwyn mewn modd heriol

Mae Wcráin a gwrthryfelwyr sydd am i ddwyrain Wcráin ddod yn rhan o Rwsia wedi beio ei gilydd.

Bu cynnydd sylweddol yn y tensiynau rhwng Rwsia a gwledydd y gorllewin.

Mae gwledydd y Gorllewin wedi beirniadu'r gwrthryfelwyr am gyfyngu ar hawl mynediad i safle'r ddamwain, ac maen nhw wedi galw ar yr awdurdodau yn Rwsia i roi pwysau ar y gwrthryfelwyr.

Dywedodd Ms Moone ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales fod agwedd y gwrthryfelwyr yn wrthun a bod angen dangos i arlywydd Rwsia Vladimir Putin fod gwledydd y byd wedi eu cywilyddio.

"Mae angen i ni ymddwyn fel pe bai ni yn cychwyn ar gyfnod o Ryfel Oer.

Dywedodd fod Prydain wedi anwybyddu gweithgareddau ymddygiad heriol gan Rwsia.

Ychwanegodd fod angen rhoi diwedd ar unrhyw gwtogi mewn gwariant amddiffyn.

"Mae angen cynnal mwy o ymarferiadau milwrol fel bod yna neges glir i Rwsia nad ydym yn eistedd yn ôl - dyna'r unig neges mae Rwsia yn ei ddeall," meddai.