Enillydd Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Seremoni ar y maes
Image caption Cafodd enw enillydd yr ysgoloriaeth, Tudur Parry (ail o'r dde), ei gyhoeddi ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Llun

Tudur Parry, o Garndolbenmaen, yw enillydd Ysgoloriaeth Ffermio Llyndy Isaf eleni.

Fe gyhoeddwyd y newyddion yn Sioe Frenhinol Cymru b'nawn dydd Llun.

Mae Tudur yn ffermwr 21 oed, sydd newydd raddio mewn Amaethyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad o Brifysgol Aberystwyth.

Fis Medi, fe fydd yn dechrau rheoli'r fferm fynydd 614 acer, yn rhan o wobr yr ysgoloriaeth blwyddyn o hyd.

Wrth dderbyn y wobr, fe ddywedodd Tudur: "Bydd yn gyfle gwych.

"Rwy'n wirioneddol edrych ymlaen at gael defnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth a gefais yn y brifysgol ar y fferm."

Fe gafodd Tudur ei fagu ar fferm wartheg, a dywedodd ei fod yn "gobeithio helpu i ddatblygu'r agwedd honno ar y busnes".

"Hoffwn wella fy sgiliau hwsmonaeth defaid hefyd.

"Rwy'n siŵr y bydd yn her ac rwyf ychydig yn nerfus oherwydd bod gen i esgidiau mawr i'w llenwi; mae Caryl [enillydd y llynedd] wedi gwneud gwaith ardderchog ac rwy'n falch iawn y bydd hi yno i gynnig rhywfaint o arweiniad yn ystod fy mis cyntaf."

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd Tudur Parry yn rheoli Llyndy Isaf fel rhan o'r ysgoloriaeth sy'n para blwyddyn

Datblygu sgiliau

Fe gafodd yr ysgoloriaeth ei llunio i annog yr ymgeisydd llwyddiannus i ddatblygu sgiliau allweddol ac ehangu ei wybodaeth am y diwydiant ffermio.

Yr ysgolor fydd yn gyfrifol am reoli pob agwedd ar redeg y fferm gan gynnwys rheoli stoc, gwaith gweinyddol ac ymarferol.

Dywedodd Rhys Evans, Rheolwr Gweithrediadau Eryri yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: "Rydym yn falch iawn o'r hyn mae'r rhaglen ysgoloriaeth wedi'i chyflawni mewn cyfnod mor fyr.

"Pan ddaw'r amser byddwn yn drist iawn i weld Caryl yn mynd, ond rydym yn hyderus bod ganddi'r sylfeini a'r gallu i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant amaethyddol."

Straeon perthnasol