Teyrnged i fenyw wedi damwain A470

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi mai Joanne Smart, 36 o Gaerdydd fu farw mewn damwain car ar yr A470 ger Caerffili ddydd Sul.

Fe gafodd hi ei chludo i Ysbyty'r Brifysgol yn dilyn y ddamwain rhwng Nantgarw a Ffynnon Taf am tua 10:15am.

Bu farw o'i hanafiadau yn ddiweddarach.

Cafodd y ffordd ei chau am nifer o oriau wrth i'r heddlu ymchwilio.

Mewn datganiad, fe ddywedodd mam a llystad Joanne, Barbara a Glen Richardson:

"Fe fydd hiraeth mawr ar ôl Jo. Roedd hi'n berson hwyliog oedd wastad yn byw bywyd i'r eithaf.

"Doedd dim yn well ganddi na threulio amser gyda'i theulu, yn enwedig ei chwiorydd Amy a Laura, a'i ffrindiau gorau Emma, Rebecca a Sarah...

"Fel teulu, mae'n calonnau ni wedi eu torri ac fe fyddwn ni'n trysori'r holl amseroedd gwych a'r atgofion hyfryd roddodd hi i ni."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un welodd y gwrthdrawiad neu sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.

Straeon perthnasol