Pryder AS am 'ragor o ddioddefwyr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Simon Danczuk wedi bod yn ymchwilio i honiadau yn erbyn Cyril Smith

Mae Aelod Seneddol wedi dweud ei fod yn pryderu y gallai llawer mwy o achosion ddod i'r fei os yw'n cael ei brofi fod cyn Ysgrifennydd Cymru George Thomas wedi cam-drin plentyn yn rhywiol.

Fe wnaeth Simon Danczuk, yr AS Llafur dros Rochdale, chwarae rhan yn datguddio Cyril Smith fel rhywun wnaeth gam-drin plant yn rhywiol.

Dywedodd Mr Danczuk wrth BBC Cymru: "Os yw'r honiadau [yn erbyn George Thomas] yn gywir, a does gen i ddim rheswm i feddwl eu bod nhw ddim yn gywir, maen nhw'n drychinebus i'r dioddefwr yn fwy na dim.

"Ond rwyf hefyd yn amau y bydd dioddefwyr eraill oherwydd mae fy ymchwil i Cyril Smith, y cyn AS dros Rochdale, yn dangos yn glir bod y math yma o bobl sy'n cam-drin wedi cam-drin o'r blaen cyn y digwyddiad penodol, ac wedi mynd ymlaen i gam-drin eto ar ôl y digwyddiad penodol.

"Mae ymchwil yn dangos fod y rheiny sy'n cam-drin yn parhau i wneud nes iddyn nhw gael eu stopio ac rwy'n amau y bydd llawer mwy o ddioddefwyr yn dod ymlaen mewn perthynas â George Thomas.

"Rydym yn gwybod o'r ymchwiliad i Cyril Smith fod yr heddlu yn gallu darganfod dioddefwyr eraill yn eitha hawdd."

"Maen nhw'n gallu darganfod y rhwydweithiau roedd pobl fel Cyril Smith yn rhan ohonynt."

Honiadau

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth George Thomas, Is-iarll Tonypandy, gynrychioli seddi Canol Caerdydd a Gorllewin Caerdydd

Ddydd Sadwrn fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau eu bod nhw'n ymchwilio i honiadau yn erbyn George Thomas, a gafodd ei anrhydeddu yn Is-iarll Tonypandy yn 1983.

Daw hyn wedi i ddyn 55 ddweud wrth bapur newydd y Mirror ei fod wedi cael ei gam-drin yn y 60au a'r 70au gan Mr Thomas, oedd yn ffrind i'w rieni maeth.

Mae Heddlu'r De wedi cydnabod iddyn nhw gael gwybod am yr honiadau yn 2013 ond eu bod wedi methu â chysylltu gyda'r dyn oedd yn gwneud y gŵyn, sydd bellach yn byw yn Awstralia.

Dywedodd y dyn wrth y papur newydd ei fod wedi cael ei dresio gan George Thomas yn ei gartref ac mewn cyfeiriad arall yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol