Conwy: Ffrae dros dâl diswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Geraint James yw Pennaeth Gwasanaethau Addysg y cyngor ar hyn o bryd

Mae Cyngor Sir Conwy'n cael ei feirniadu am benderfynu rhoi tâl diswyddo i uwchswyddog, wedi iddo ddweud ei fod o'n bwriadu ymddeol.

Roedd Geraint James, Pennaeth y Gwasanaethau Addysg, wedi datgan ei fwriad ym mis Tachwedd, ac aeth y cyngor ati i ad-drefnu'r gwasanaethau wedi hynny.

Yn ôl y cyngor, roedden nhw wedi cael cyngor cyfreithiol cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Cyngor cyfreithiol

Mae Gwasanaethau Addysg a Chymdeithasol yn cael eu huno dan arweiniad un cyfarwyddwr strategaeth.

Yn rhan o'r ad-drefnu, fe benderfynodd y cyngor roi tâl diswyddo i Geraint James.

Mae'r cyngor yn dweud ei fod wedi cymryd cyngor cyfreithiol gan gyfreithiwr arbenigol, sydd wedi cadarnhau bod angen trin ymadawiad Mr James ddiwedd Awst fel diswyddiad.

Fodd bynnag, mae Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb wedi beirniadu'r penderfyniad, gan ddweud fod gan y cyngor gwestiynau i'w hateb o hyd ynglŷn â'r sefyllfa.

Fe ddywedodd y dylai fod y cyngor wedi edrych eto ar ffyrdd i osgoi gorfod talu pecyn diswyddo.

'Swm sylweddol'

"Dw i'n credu bod Geraint James wedi gwneud ei swydd yn effeithiol yn y cyngor, ond ro'n i'n ymwybodol ei fod o'n ymddeol, ac mae dogfennau'r cyngor fis Tachwedd y llynedd yn nodi hynny.

"Ond, yn sydyn, 'da ni'n canfod bod y cyngor wedi penderfynu nad ydy ei swydd yn bodoli erbyn hyn, ac maen nhw'n dod o hyd i swm sylweddol o arian i'w ddigolledu o am ei ddiswyddiad.

"Rŵan, os ydi rhywun yn dweud wrth bobl ei fod o'n ymddeol, os ydi papurau mewnol y cyngor yn dweud fod rhywun yn ymddeol, mae'n rhaid i mi holi - pam 'da ni fel trethdalwyr yng Nghonwy yn gorfod talu i ddiswyddo rhywun?

"Mae gen i etholwyr sy'n bryderus iawn wedi i adran addysg Conwy gael gwared ar y dyn lolipop yn y pentre' oherwydd diffyg arian.

"Eto i gyd mae'r cyngor yn gallu dod o hyd i bres i dalu pecyn diswyddo i rywun, sydd - yn ôl y cofnodion - wedi bwriadu ymddeol.

"Hyd yn oed os ydi hon yn sefyllfa ddiswyddo gyfreithiol - gafodd o gynnig swydd arall, neu gyfle i gystadlu am swydd arall?"

Mewn datganiad fe ddywedodd Cyngor Conwy "na all y cyngor wneud sylw ar achosion unigol, yn enwedig - fel yn yr achos hwn - pan mae'r swyddog yn parhau i weithio i'r cyngor."

'Sefyllfa ddiswyddo'

Fe gafodd y mater ei drafod mewn cyfarfod ddechrau mis Gorffennaf.

Dywedodd Prif Weithredwr y cyngor, Iwan Davies, wrth gynghorwyr: "Gan adlewyrchu pryder aelodau ac ystyried eto'r pryder gwirioneddol ai yw hwn yn ddiswyddiad o ddifri' - ynteu ymddeoliad ydi o - rydym ni wedi cymryd cyngor cyfreithiol gan arbenigwr.

"Mae o wedi cadarnhau mai sefyllfa ddiswyddo sydd yma, nid ymddeoliad."

Ychwanegodd y Prif Weithredwr: "I roi'r peth yn ei gyd-destun, fe fydd arbedion y newid - a hynny oherwydd lefelau cyflog dros gyfnod o bum mlynedd - oddeutu £400,000. Yn benodol, £392,000."