'Miloedd' o alwadau brys dianghenraid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Fe ffoniodd dyn o Aberdaugleddau 999 i ddweud fod ganddo bry yn ei glust

Dyn gyda phry yn ei glust, a dynes oedd am wybod oedd bwyta tatws gwyrdd yn beryglus - dim ond dau o blith miloedd o alwadau 999 dianghenraid dderbyniodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'r llynedd.

Fe gafodd y gwasanaeth fwy na 31,000 o alwadau o'r fath yn 2013/14, a dim ond tri o'r rheiny dderbyniodd driniaeth yn yr ysbyty.

Nawr, mae'r gwasanaeth yn annog pobl i ystyried o ddifri' cyn ffonio 999.

Ymysg y galwadau rhyfeddaf, roedd:

  • Dyn gyda phry yn ei glust (Aberdaugleddau)
  • Dynes oedd am wybod oedd bwyta tatws gwyrdd yn beryglus (Bangor)
  • Dyn gyda modrwy yn sownd ar ei fys (Porth Tywyn)
  • Dynes heb arian yn ei ffôn symudol i ffonio'r bwrdd nwy pan dorodd ei boiler (Abertawe)
  • Dynes ollyngodd y teclyn newid sianel teledu a gofyn am help i'w godi oddi ar y llawr (Llandudno)
  • Dynes heb ddigon o arian i dalu am docyn trên (Casnewydd)
  • Mam oedd yn poeni wedi i'w merch yfed dŵr o fowlen y ci (Abertawe)
  • Dynes feddw oedd yn chwilio am bas adref (Llanelwy)
  • Dynes oedd angen cyngor wedi iddi ffraeo gyda'i brawd (Henffordd)
  • Dyn ddaeth o hyd i glais ar ei droed (Tywyn)

Fe ddywedodd Richard Lee, pennaeth gwasanaethau clinigol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:

"Pan mae pobl yn camddefnyddio'r gwasanaeth, mae'n golygu fod ein hamser gwerthfawr ni'n cael ei gymryd gan rywun sydd wir angen ein cymorth ni."

Ychwanegodd Mr Lee y dylai pobl gysylltu â'u meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru, os nad oedd rhywun yn ddifrifol wael neu fod eu bywyd mewn perygl.

Fe dderbyniodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyfanswm o 423,729 o alwadau yn 2013/14. Roedd 31,219 - neu 7.4% - o'r rhai hynny yn ddiangen.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd un dynes eisiau gwybod oedd tatws gwyrdd yn wenwynig