Myfyrwyr tramor: Mwy o amser i ymateb

Cyhoeddwyd

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi cael rhagor o amser i ymateb gan y Swyddfa Gartref, wedi i'r sefydliad golli'r hawl i noddi myfyrwyr o dramor.

Roedd disgwyl i'r brifysgol, sydd â'i phrif gampws yn Wrecsam, ymateb ddydd Mawrth, ond mewn datganiad, fe ddywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Glyndŵr:

"Mae Prifysgol Glyndŵr yn parhau i drafod gyda UKVI (Fisas a Mewnfudo Prydain) ac wedi cael rhagor o amser i ymateb."

Fe gollodd y Brifysgol yr hawl i noddi myfyrwyr o dramor yn dilyn cyhoeddiad yn Nhŷ'r Cyffredin fis Mehefin.

Roedd yn un o nifer o sefydliadu addysg uwch wnaeth roi canlyniadau anghywir mewn profion iaith Saesneg i fyfyrwyr.

Daeth ymchwiliad i'r casgliad fod cangen Ewropeaidd cwmni arholi wedi rhoi 29,000 o ganlyniadau annilys.

O'r rhain roedd tua 230 i 350 o fyfyrwyr y Brifysgol yn ei champws yn Llundain wedi eu heffeithio.

Straeon perthnasol