Cwpl wedi eu taro gan eu car eu hunain

Cyhoeddwyd

Mae menyw 69 oed wedi dioddef anafiadau sy'n peryglu ei bywyd, a dyn 79 oed wedi ei anafu, hefyd wedi iddyn nhw gael eu taro gan eu car eu hunain ym maes parcio Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Mae'n debyg fod y dyn wedi cael ei daro wrth i'r fenyw geisio parcio'r car Audi A4.

Yna, fe gafodd hi ei tharo pan aeth o'r car i geisio helpu ei chymar.

Mae'r ddau yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys yn dilyn y digwyddiad ger adran llosgiadau'r ysbyty ddydd Llun.

Fe gafodd cerdybau eraill eu difrodi yn ystod y digwyddiad toc wedi hanner dydd.

Mae Heddlu'r De'n apelio am dystion.