Parc solar anferth i Bort Talbot

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi rhoi caniatâd i adeiladu parc solar enfawr ger Port Talbot.

Mi fydd y datblygiad ar fferm Tyle'r Fedwen, Cwmafan, yn cynnwys 46,000 o baneli solar ar 81 acer o dir - tua'r un maint â 45 cae pêl-droed.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu greu 50 o swyddi dros dro tra mae'r gwaith adeiladu'n digwydd. Mae disgwyl iddo gymryd rhyw 14 wythnos.

Mi fydd y lle yn cael ei adfer wedi 25 mlynedd pan fydd y prosiect yn cael ei ddirwyn i ben.