Gaza: Protest yn erbyn Radio Cymru

Cyhoeddwyd

Mae protest wedi cael ei chynnal y tu allan i swyddfa'r BBC ym Mangor gan ymgyrchwyr sy'n anhapus efo'r ffordd mae'r BBC, gan gynnwys BBC Radio Cymru, yn darlledu am y rhyfel yn Gaza.

Mewn ymateb i'r brotest dywedodd llefarydd ar ran y BBC bod y gorfforaeth wedi ymrwymo i ddadansoddi'r gwrthdaro yn y dwyrain canol mewn ffordd cytbwys a theg.

Dechreuodd yr argyfwng yn Gaza ar ôl i dri dyn ifanc o Israel gael eu herwgipio a'u lladd. Fe wnaeth awdurdodau Israel ymateb yn llym gan arestio nifer o aelodau Hamas - y grŵp maen nhw'n feio am ladd y tri dyn.

Fe waethygodd y sefyllfa yn gyflym ac ar Orffennaf 8fed fe wnaeth Israel ymosod ar Lain Gaza, gan lansio ymgyrch filwrol o'r enw Operation Protective Edge.

Ers hynny mae dros 600 o Balesteiniaid wedi marw, gan gynnwys 125 o blant tra mae rhyw 30 o Isreiliaid wedi marw, y mwyafrif llethol yn filwyr.

'Dim cyd-destun'

Fe ddywedodd un ymgyrchwr fod adroddiadau Radio Cymru yn cyfleu dwy ochr y ddadl lle nad oes cydbwysedd yn bodoli go iawn.

Ychwanegodd: "Dw i'n meddwl bod y BBC yn gwneud camgymeriad go iawn efo'i lein golygyddol ar hyn o bryd lle nad oes yna ddim yn cael ei roi yn ei gyd-destun. Y cyd-destun ydi fod gennych chi wlad fodern efo un o'r byddinoedd mwyaf soffistigedig yn y byd yn saethu cannoedd o rocets i wlad trydydd byd, un o'r gwledydd tlotaf yn y byd.

"Does gan y wlad honno Palestina ddim byddin, ddim awyrlu does genyn nhw ddim llynges chwaith felly be sydd yma yn ei hanfod ydi hil laddiad...

"Dw i'm yn meddwl bod y BBC yn dangos hynny."

Ymateb BBC Cymru

Mae llefarydd ar ran BBC Cymru'n dweud bod dyletswydd ar adroddiadau i fod yn ddiduedd a chyfleu gwahanol safbwyntiau.

Dywedodd: "Rydym yn deall bod cynrychiolwyr o Grŵp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys Môn yn protestio tu allan i'n stiwdios ym Mangor, ac rydym yn trafod gyda'u cynrychiolwyr sut y gallwn wrando ar eu cwynion.

"Mae bod yn ddiduedd wrth galon gwasanaeth cyhoeddus. Ein rôl wrth adrodd am y gwrthdaro parhaus a chymhleth hwn yw esbonio beth sy'n digwydd a pham, ac rydym yn ymdrechu i adlewyrchu ystod o leisiau, mewn sefyllfa lle mae safbwyntiau cryf iawn yn cael eu harddel.

"Fe fyddwn yn ymrwymo i barhau i adrodd a dadansoddi digwyddiadau sy'n newid yn gyflym mewn ffordd gywir, teg a chytbwys."