Penfro: Heddlu'n ymchwilio eto

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau fod yr heddlu'n ymchwilio eto i honiadau fod Prif Weithredwr y cyngor wedi derbyn taliadau "anghyfreithlon".

Wythnos yn ôl, fe ddywedodd y cyngor na fyddai unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd i geisio adfer yr arian oedd Bryn Parry Jones wedi ei dderbyn.

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i'r casgliad bod Mr Parry Jones ac un uwch swyddog arall wedi derbyn taliadau yn anghyfreithlon.

Ddechrau Mai mi ofynnodd cynghorwyr i'r ddau dalu'r arian - sydd yn fwy na £50,000 - yn ôl. Ond fydd 'na ddim gweithredu pellach.

Eisoes, mae ymchwiliad wedi cael ei gynnal gan Heddlu Sir Gaerloyw ond mi ddaethon nhw i'r casgliad nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni.

Nawr, mae'r un llu wedi lansio ymchwiliad arall i'r honiadau.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro:

"Rydym ni'n ymwybodol o'r datganiad cyhoeddus gan Heddlu Dyfed-Powys, ac fe allwn ni gadarnhau y byddwn yn cydweithredu'n llawn â holl ofynion Heddlu Sir Gaerloyw."

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys:

"Wedi i ni gael gwybodaeth newydd ynglŷn â Chyngor Sir Penfro a'r adroddiad gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru eleni, mae Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Sir Gaerloyw wedi ystyried hyn yn llawn ac o ganlyniad, wedi penderfynu y dylai'r heddlu ymchwilio ymhellach i'r wybodaeth newydd.

"Oherwydd y berthynas weithio glos sydd rhwng Heddlu Dyfed-Powys a Chyngor Sir Penfro, dyw hi ddim yn addas i'r llu gynnal yr ymchwiliad, ac felly fe fydd yn gwaith yn cael ei wneud gan Heddlu Sir Gaerloyw.

"Fydd yr ymchwiliad ddim yn edrych eto ar y wybodaeth oedd eisoes ar gael. Fe fydd yn canolbwyntio ar unrhyw dystiolaeth newydd ddaw i law.

"Fyddai hi ddim yn addas gwneud sylw pellach gan fod yr ymchwiliad ar droed."

Straeon perthnasol