Gwahardd nyrs arall o'r gwaith

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi gwahardd nyrs arall o'r gwaith, wrth i heddlu barhau i ymchwilio i honiadau bod cofnodion cleifion wedi eu ffugio.

Mae 15 nyrs wedi eu gwahardd i gyd - 14 yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac un yn Ysbyty Treforys.

O'r 15, mae tri o bobl wedi eu cyhuddo gan Heddlu'r De yn dilyn ymchwiliad i esgeulustod a ffugio cofnodion cleifion yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Mewn datganiad, fe ddywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg:

"Mae'r bwrdd iechyd yn cynnal archwiliadau a phrofion gwirio ar hap ar gofnodion ymhob ysbyty yn ardal y bwrdd.

"Mae'r rhain yn parhau ac wedi bod yn cael eu cynnal yn dilyn y problemau gyda chofnodion, ddaeth i'r amlwg ddechrau 2013.

"Rydym ni'n parhau i helpu Heddlu'r De gyda'u hymchwiliadau."

Straeon perthnasol