Clwb pêl-droed yn pledio'n euog

Casey Breeze

Mae Clwb Pêl-droed Caersws wedi pledio'n euog i dorri deddfwriaeth iechyd a diogelwch.

Bu farw Casey Breese, oedd yn 12 oed, pan syrthiodd ffrâm gôl arno pan roedd yn chwarae ar gaeau'r clwb yn 2011.

Plediodd Clwb Pêl-droed Caersws yn euog i beidio cyflawni dyletswydd o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch wrth Weithio.

Mae'r clwb wedi cael rhyddhad amodol o 12 mis.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry mai'r rheswm na chafon nhw ddirwy sylweddol oedd y byddai hynny wedi golygu diwedd ar y clwb, gafodd ei sefydlu yn 1887.

'Damwain drist a thrasig'

Mae rhieni Casey wedi croesawu'r canlyniad, gan ddweud eu bod nhw'n hapus fod y clwb wedi pledio'n euog, a drwy hynny wedi cydnabod eu rhan yn y farwolaeth.

Mae'r cynghorydd John Powell o Gyngor Sir Powys wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Mi ddylai canlyniad heddiw atgoffa clybiau a sefydliadau ledled Cymru a thu hwnt y dylen nhw weithredu mewn modd cyfrifol a gwneud popeth o fewn eu gallu i atal damweiniau trasig fel yn yr achos hwn."

Mae'r clwb pêl-droed wedi rhyddhau datganiad drwy eu cyfreithwyr sy'n dweud eu bod nhw yn dymuno "mynegi eu cydymdeimlad i deulu Casey Breese a'u colled yn dilyn y ddamwain drist a thrasig".

Ychwanegodd y datganiad: "Cafodd y ple euog ei gyflwyno gan y clwb, sydd yn ystyriol o'r rôl bositif maen nhw'n chwarae o fewn y gymuned glos sydd ym mhentref Caersws."

Straeon perthnasol