Ashley Brace: 'Siom a dryswch llwyr'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Ashley Brace, mae hi 'wedi torri ei chalon' yn dilyn y ffordd y mae hi wedi cael ei thrin gan awdurdodau'r gamp.

Mae bocswraig o Gymru yn dweud ei bod "wedi torri ei chalon" yn dilyn y ffordd y mae hi wedi cael ei thrin gan awdurdodau'r gamp, ar ôl iddyn nhw benderfynu ei bod yn anghymwys i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad, dim ond ychydig wythnosau cyn dechrau'r gemau yng Nglasgow.

Dywedodd Cymdeithas Focsio Amatur Cymru wrth Ashley Brace, sy'n 23 oed ac o Lyn Ebwy, ar 4 Gorffennaf na fyddai'n gallu cystadlu yn y gemau oherwydd dyfarniad y corff rhyngwladol.

Mae Ashley wedi paffio sawl gwaith dros Gymru yn gynharach eleni, ond hysbysodd y WABA ei bod wedi ei chanfod yn euog o dorri rheolau'r gamp.

Daeth y dyfarniad ar ôl ymchwiliad gan y gymdeithas focsio amatur AIBA, gan ei bod eisoes wedi ymladd mewn camp arall yn broffesiynol.

'Dim tystiolaeth'

Mae Ms Brace yn gwadu ei bod erioed wedi ymladd yn broffesiynol ac yn dweud ei bod yn teimlo bod y WABA wedi ei gadael i lawr.

Mae Ms Brace hefyd yn dweud nad yw'r awdurdod wedi cyflwyno unrhyw dystiolaeth ei bod wedi ymladd yn broffesiynol.

Dywedodd Ms Brace yn ei chyfweliad cyntaf yn dilyn y penderfyniad dadleuol:

"Mae'n ymddangos fel ei fod yn mynd o un peth i'r llall ac mae pawb yn beio eu gilydd ac nad oes unrhyw un yn dod i fyny gyda'r rheswm iawn pam nad ydw i'n cael ymladd."

Dywedodd David Francis, cadeirydd WABA, nad oedd ganddynt yr adnoddau i wirio fod eu holl gystadleuwyr yn cydymffurfio â'r rheolau newydd.

"Mae pob bocsiwr yn llofnodi ffurflen datganiad i ddweud nad ydynt wedi bocsio yn broffesiynol," meddai.

Rheol newydd

Daeth rheol newydd yn i rym ar 23 Awst, 2013 ac nid oeddem wedi sylweddoli nad oeddem yn gallu gwirio ein 1,800 o aelodau.

"Mae'n hawdd gallu edrych yn ôl ac efallai y dylai ymchwiliadau fod wedi eu cynnal, ond nid oes gennym yr adnoddau i wneud hynny."

Dywedodd AIBA ei bod wedi cystadlu fel bocsiwr cic broffesiynol yn y gorffennol, ac mae ganddynt ddelweddau o dudalen Facebook yn dangos hynny.

"Rydym yn ddigalon iawn am y peth mewn gwirionedd - roeddem eisiau i Ashley gystadlu, ond does dim byd y gallwn ei wneud am y peth."

Mae rheol 2.3.2. AIBA yn dweud nad oes gan unigolyn yr hawl i gystadlu fel paffiwr amaturaidd os ydynt wedi cystadlu yn broffesiynol mewn camp o natur ymladd yn y gorffennol.

Straeon perthnasol