Cwis: Pa gamp sy'n addas i chi?

Cyhoeddwyd

Oes gennych chi 30 eiliad i sbario? Beth am wibio drwy'n cwis chwaraeon i ni gael ceisio darganfod pa gamp o Gemau'r Gymanwlad sydd fwyaf addas i chi!

Am y cwis hwn

Ymwadiad: Dydy'r BBC ddim yn gyfrifol am unrhyw anafiadau sy'n cael eu hachosi wrth i chi gymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon. Cyn dechrau ar unrhyw weithgaredd chwaraeon, dylech geisio cyngor meddygol. Cofiwch gymryd cyngor gan hyfforddwyr all eich helpu i gyrraedd eich llawn botensial, ac yn bwysicach, i fwynhau y gamp neu'r campau rydych chi'n eu dewis.

Sut mae'r cwis yn gweithio?

Mae'r cwis wedi ei selio ar fodel a luniwyd gan wyddonwyr chwaraeon o Brifysgol Loughborough. Yn gyntaf, lluniwyd rhestr o'r rhinweddau corfforol a meddyliol sy'n allweddol i lwyddiant ym myd y campau. Wedyn fe raddiwyd pob un o gampau Gemau'r Gymanwlad yn unol â'r rhinweddau yma. Er enghraifft, ystyriwyd fod angen lefelau uchel o ystwythder a phŵer ar gyfer gymnasteg, tra graddiwyd codi pwysau'n uchel ar gyfer pŵer ond yn isel ar gyfer ystwythder.

Pan mae defnyddiwr yn ateb y cwis, maen nhw'n graddio'i hun yn erbyn yr un rhestr o gategoriau. Mae hyn yn caniatau i'w canlyniadau gael eu cymharu yn erbyn pob camp i gael hyd i'r un sy'n cyfateb agosaf i hunan-asesiad y defnyddiwr.

Beth mae'r canlyniadau yn olygu?

Nid yw cyfateb yn agos i gamp arbennig o reidrwydd yn golygu y byddwch chi'n wan mewn campau eraill sydd heb eu rhestru ymysg eich canlyniadau. Y cyfan mae'n ei olygu yw, ar sail eich atebion, dyma'r campau efallai yr hoffech chi eu hystyried.

Ydy rhai campau'n fwy addas ar gyfer person nodweddiadol?

Mae angen rhinweddau eithafol ar gyfer rhai campau, er enghraifft does dim llawer o bobl byrrach yn debyg o lwyddo mewn pêl-rwyd, ac mae rhai gyda lefelau is o ddycnwch yn anhebyg o wneud yn dda mewn triathlon. Ond gall pobl deimlo bod gampau eraill, gan gynnwys badminton a thennis bwrdd, yn fwy hygyrch gan nad ydyn nhw'n dibynnu ar gael rhinweddau na galluoedd mor eithafol. Mae chwaraeon felly'n debygol o gyfateb yn dda ar gyfer pobl sy'n rhoi graddau cyfartalog i'w hunain ar gyfer nifer o'r categoriau a gafodd eu cynnwys yn y cwis.

Cynhyrchwyd y cwis gan Chris Ashton, Ransome Mpini, Paul Plunkett, Ian Shoesmith, Charlotte Thornton, John Walton a Marcelo Zanni.

Ymgynghorwyr gwyddonol: Dr David Fletcher, Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg a Rheolaeth Perfformiad, a Dr Jonathan Folland, Darllenydd mewn Perfformiad Dynol a Ffisioleg Niwrogyhyrol yn Ysgol Astudiaethau Chwaraeon, Ymarfer Corff a Gwyddorau Iechyd Prifysgol Loughborough. Diolch hefyd i fyfyrwyr PhD Prifysgol Loughborough Andrew Shaw a Gillian Cook.