Cwrw a chocos - dewch i flasu danteithion bro'r Sosban

Traeth Cefn Sidan, Pen-bre Image copyright Jeff Connell
Image caption Traeth Cefn Sidan, Pen-bre

Os fyddwch chi'n syrffedu'n llwyr ar steddfota ac yn danto ar gerdd dant - peidiwch â phoeni. Mae'r awdures Joanna Davies, sy'n hanu o Gwm Gwendraeth, wrth law gyda'i hawgrymiadau hi o'r pethau eraill sydd i'w gweld a'u gwneud yn Sir Gâr.

Bwyta ac yfed

Wedi syrffedu ar tships a byrgyrs ar y maes? Beth am gacen fach ffein yng Nghaffi Flanagans sydd yn y Ganolfan Ddarganfod ynghanol Parc Arfordirol y Mileniwm.

Neu os ydych chi eisiau pryd fwy sylweddol, ewch i flasu bwydlen eang bwyty'r Sosban yn Nociau'r Gogledd yn Llanelli. Mae'r gogyddes Sian Rees - er o Gydweli'n wreiddiol - wedi treulio amser yn coginio ym mwytai crand Clardiges a L'Esgargot yn Llundain. Rhowch gynnig ar Sewin y Tywi neu Samwn y Mynydd Du.

Ac os ydych chi eisiau blasu cocos a bara lawr byd-enwog Penclawdd, cofiwch alw ym marchnad Llanelli lle cewch chi ddigonedd o ddewis o fwyd y môr.

Wrth gwrs mae bwyd y môr yn hallt a bydd angen peint i wlychu'r pig ar ôl y cocos 'na. Ewch i'r Lewis Arms ar Heol Yspitty am beint o gwrw Felinfoel. Dyma fragdy hynaf Cymru a does neb werth ei halen yn mynd i Lanelli heb brofi cwrw'r fro!

Mannau prydferth

Mae yna lu o fannau prydferth i chi ymweld â nhw. Dyma rai o fy ffefrynnau i:

  • Traeth Cefn Sidan - chwarter awr o Lanelli ac yn le hyfryd ar gyfer cerdded a myfyrio os ydych wedi cael cam yn y steddfod!
  • Parc Arfordirol y Mileniwm - dechreuwch ar eich siwrne o'r Ganolfan Ddarganfod yn Nociau'r Gogledd yn Llanelli. Mae'r arfordir yn ymestyn am 22 cilometr ac yn cynnwys traeth Llanelli a golygfeydd panoramig aber afon Llwchwr a Phenrhyn Gŵyr
  • Canolfan Llanelli Penclacwydd, Llwynhendy - cyfle i weld a chlywed adar gwyllt yr ardal yn eu hamgylchfyd naturiol.
  • Plas Llanelli - dysgwch sut oedd crachach y fro, sef teulu'r Stepney yn byw cyn dyddiau 'Downton Abbey'. Dyma un o'r enghreifftiau gorau o adeilad Sioraidd cynnar yng Nghymru hefyd.
  • Gardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru - ychydig ymhellach o'r dre ym mhentref Llanarthne ond yn werth ei gweld. 568 erw o blanhigion a blodau mwya trawiadol Cymru.

Celfyddyd

Image copyright Darganfod Sir Gar
Image caption Bydd y Ffwrnes yn cynnal amryw o gynhyrchiadau adeg yr Eisteddfod

Cofiwch ymweld â Theatr y Ffwrnes a agorodd ei drysau swanc yn 2012 fel rhan o brosiect £60 miliwn i adnewyddu tref Llanelli.

Bydd Theatr Ieuenctid Cwm Gwendraeth yn perfformio'i drama, 'Mewn Undod mae Nerth' ar 2 Awst yn y Ffwrnes. Mae'r ddrama'n adrodd stori brwydr trigolion pentre Llangyndeyrn yn erbyn bygythiad Corfforaeth Abertawe i foddi'r pentref i adeiladu cronfa ddŵr newydd.

Mae yna sioe deyrnged arbennig i Ray Gravell rhwng y 4-5 o Awst, a gwledd o gomedi gyda Tudur Owen, Daniel Glyn a chomedïwyr eraill ar 6 Awst yn y Ffwrnes hefyd.

Os am ddysgu mwy am gelfyddyd a hanes Llanelli, does unman gwell nag Amgueddfa Gelf Parc Howard. Dyma lle gallwch weld rhyfeddodau fel yr Harmoniwm â phedalau arbennig i'w arbed rhag ymosodiadau gan lygod, crochenwaith enwog Llanelli a dyfais byd-enwog y Stepneys, yr olwyn sbâr cyntaf i geir!

Chwaraeon

Image copyright Darganfod Sir Gar
Image caption West is best?

Er nad ydw i'n ffan o rygbi (rhywbeth sy'n rhoi sioc i lawer gan i mi gael fy addysgu yng Nghefneithin a'm magu dafliad carreg o Lanelli) mae'n werth i chi ffans ymweld â Stadiwm Parc y Scarlets. Yn anffodus ni fydd modd i chi ffroeni'r un awyr â'r cewri rygbi a fu fel Bennett, Quinnell a Gravell gan fod y stadiwm gwreiddiol enwog - Parc y Strade - wedi ei ddymchwel yn 2010.

Gwisgwyd y crys ysgarlad enwog gan dîm rygbi byd enwog Llanelli am y tro cyntaf ym 1884. Mae'r crys yn y lliw nodweddiadol hwn wedi ei wisgo byth er hynny.

Felly dyma i chi flas ar ddanteithion bro'r Sosban - mwynhewch!

Bydd Joanna Davies yn arwyddo copiau o'i nofel newydd 'Cario Mlaen'yn stondin y Cyngor Llyfrau ar y maes rhwng 1pm-2pm ar ddydd Sadwrn 2 Awst.

Am fwy o wybodaeth am bethau i'w gweld a'u gwneud yn Sir Gâr ewch at ein oriel luniau arbennig.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.