Gwrthod cais Ian Watkins i apelio yn erbyn hyd ei ddedfryd

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi gwrthod cais Ian Watkins i apelio yn erbyn hyd ei ddedfryd am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Cafodd ei garcharu am 29 mlynedd ym mis Rhagfyr, gyda chwe blynedd arall ar drwydded.

Dywedodd y barnwyr fod ei droseddau mor llygredig eu bod yn mynnu dedfryd hir o garchar.

Gwrthodwyd cais gan fenyw a garcharwyd am 17 mlynedd ar yr un pryd â Watkins i leihau ei dedfryd hithau hefyd. Roedd hi'n fam i ferch y gwnaeth Watkins ei chamdrin.

Gwnaeth mam plentyn arall a gafodd ei gamdrin gan Watkins, gwraig a garcharwyd am 14 mlynedd, ddim apelio.

Gwadodd Watkins, 37, y cyhuddiadau yn ei erbyn pan gafodd ei arestio yn Rhagfyr 2012 ond fe blediodd yn euog i nifer o gyhuddiadau pan ddaeth yr achos i'r llys flwyddyn yn ddiweddarach.

Doedd o ddim yn y llys heddiw ond dywedodd Sally O'Neill QC, yn ei gynrychioli, fod y ddedfryd yn rhy hir, ac er bod y troseddau yn ddifrifol, "nad oedden nhw y gwaethaf all ddigwydd".

Roedd hi hefyd wedi dadlau y dylai'r ddedfryd wedi bod yn fyrrach oherwydd iddo bledio'n euog.

Gwrthod y cais wnaeth y barnwyr, a dywedodd yr Arglwydd Ustus Pitchford: "Nid yw wedi ei ddangos bod y ddedfryd o 29 mlynedd a'r cyfnod ar drwydded yn amlwg yn ormodol.

"Yn unol â hynny, mae'r cais yn ei achos wedi ei wrthod."

Dywedodd Simon Smith ar ran y ddynes, bod angen apêl ar sail ei hanaeddfedrwydd pan ddigwyddodd y troseddau.

Dywedodd ei bod wedi byw ei bywyd drwy ffantasi, ac wedi cyd-fynd â Watkins oherwydd ei enwogrwydd.

Ond gwrthod y ddadl honno wnaeth yr Arglwydd Ustus Pitchford.

Dywedodd fod gan y wraig "lygradwyedd parod" a'i bod wedi cynnig ei phlentyn yn aberth am ddiddordeb Watkins ynddi.

Yn yr achos gwreiddiol plediodd Watkins yn euog i gyhuddiad o ymosod rhywiol ar blentyn ac o geisio treisio.

Fe wnaeth Watkins gyfaddef hefyd iddo gynllwynio i dreisio plentyn, tri chyhuddiad o ymosod rhywiol yn ymwneud â phlant, a saith cyhuddiad yn ymwneud a meddiant o luniau anweddus o blant.