Ymgyrch i haneru marwolaethau ar arfordir Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rnli

Mae'r RNLI wedi dweud bod angen i bobl fod yn fwy gofalus ar arfordir Cymru, wrth i ffigyrau newydd ddangos bod 167 o bobl wedi marw ar arfordiroedd y DU.

17 oedd y nifer fu farw yng Nghymru, a chafodd bywydau 65 o bobl eu hachub gan griwiau'r Bad Achub ac Achubwyr Bywyd.

Mae'r nifer o farwolaethau ar draws y DU ar ei uchaf ers pedair mlynedd, gyda'r mwyafrif o'r rhain (68%) yn ddynion.

Mae'r RNLI yng Nghymru yn rhybuddio pobl i gymryd mwy o ofal ar yr arfordir, wrth iddyn nhw lansio ymgyrch i geisio haneru'r nifer o farwolaethau erbyn 2024.

Yn 2013, bu farw mwy o bobl ar arfordiroedd y DU na mewn damweiniau seiclo, a chafodd bywydau dros 360 o bobl eu hachub ar yr arfordir yn ystod y flwyddyn.

Er bod chwaraeon dŵr a thywydd garw yn gallu creu problemau ar yr arfordir, defnydd hamdden a nofio oedd yn gyfrifol am 20% o farwolaethau arfordirol y llynedd.

Mae defnydd alcohol hefyd ar fai am gyfran o'r marwolaethau - 17% dros Brydain.

Ddydd Iau, mae'r elusen yn lansio ymgyrch newydd sy'n ceisio dangos y peryglon o foddi ar arfordiroedd y wlad, ac yn galw ar bobl i barchu'r môr.

Ffynhonnell y llun, RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Thomas Redmond (canol) ei achub oddi ar draeth Aberafan yn gynharach eleni

'Parchu'r dŵr'

Un sy'n deall pwysigrwydd diogelwch ar yr arfordir yw Thomas Redmond o Lansawel gafodd ei achub gan yr RNLI pan drodd ei gaiac drosodd ger Aberafan fis diwethaf.

Er ei fod yn teimlo ei fod yn nofiwr cryf, dywedodd nad oedd yn gallu symud yn erbyn pŵer y dŵr.

"Dwi'n gallu nofio ond does dim ffordd y byddwn i wedi gallu nofio i'r lan fy hun," meddai.

"Doeddwn i erioed wedi deall sut all diwrnod hamddenol ar y traeth droi mor wael.

"Gallwn i wedi bod yn un o'r ystadegau boddi; gall pethau wedi bod lot gwaeth.

"Buaswn i yn cynghori pobl i gymryd sylw o gyngor diogelwch yr RNLI i barchu'r dŵr a chymryd gofal ychwanegol ar yr arfordir."

Yn ôl Rheolwr Diogelwch Arfordirol yr RNLI yng Nghymru, mae'r elusen am i bobl ddeall eu bod mewn perygl os nad ydyn nhw'n dilyn cyngor syml.

"Wrth gwrs rydyn ni am i bobl fynd i'r arfordir a'i fwynhau - rydyn ni'n lwcus i gael arfordir mor eithriadol o dda yng Nghymru - ond rydyn ni am i bobl ddeall bod risg," meddai Nicola Davies.

Dywedodd y dylai pobl nofio ar draethau lle mae Achubwyr Bywyd proffesiynol, na ddylai pobl yfed alcohol cyn nofio, a bod angen i'r nofwyr cryfaf hyd yn oed fod yn ofalus o gerrynt y môr.