Sêr Cymru yn cystadlu ar y diwrnod cyntaf yn Glasgow

Cyhoeddwyd

Bydd rhai o sêr mwyaf Tîm Cymru yn cystadlu ar ddiwrnod cyntaf Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow ddydd Iau.

Yn eu plith fydd y gymnastwraig Frankie Jones, gariodd faner Cymru yn y seremoni agoriadol yn Celtic Park nos Fercher.

Enillodd fedal arian yng ngemau Delhi yn 2010, a bydd yn gobeithio am un yn well pan mae hi'n cystadlu am hanner dydd.

Dywedodd Frankie: "Mae'r tîm mor gryf a mor uchelgeisiol, dwi mor falch i fod yn rhan ohono a dwi'n edrych ymlaen at gystadlu.

"Dwi'n gobeithio y gallai wneud pawb nol adre yn falch."

Bydd Jones yn cystadlu yng nghystadleuaeth grŵp y merched gyda phencampwraig Prydain a Chymru, Laura Halford a Nikara Jenkins o Lanelli.

'Gwneud pawb yn falch'

Ar y trac seiclo bydd Rhiannon Henry a Rachel James yn rasio ychydig wedi 17:00 yn Felodrom Syr Chris Hoy.

Rhiannon yw pencampwraig y byd ac mae gan y par siawns dda o fedal.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Jazz Carlin yn cystadlu yn y cyntaf o dair cystadleuaeth ddydd Iau

Yn hwyrach ymlaen, bydd y sylw yn troi at y pwll nofio ar gyfer y ras 200m rhydd lle bydd Jazz Carlin yn cystadlu.

Dywedodd ei bod hi wedi cynhyrfu ac yn edrych ymlaen at gystadlu.

"Dwi wedi gwneud mwy o hyfforddi ac wedi gweithio mwy nag erioed o'r blaen felly dwi'n teimlo yn dda iawn.

"Y peth pwysig yw bod yn hyderus a dod a phopeth at ei gilydd ar ddiwrnod y ras.

"Dwi wedi bod yn hapus iawn gyda'r tymor hyd yn hyn a dwi am orffen ar nodyn uchel."

Dyma'r cyntaf o dair cystadleuaeth i Carlin, gyda'r rasys 800m a 400m yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf.

"Fy mwriad yw i nofio i orau fy ngallu ac os alla i wneud hynny gobeithio y gallai ddod yn ôl gyda medalau.

"Dwi eisiau gwneud pawb yn falch. Dwi'n gallu teimlo'r gefnogaeth y tu ol i mi a dwi'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth hyd yn hyn."

Gohebydd BBC Cymru, Gareth Rhys Owen yn Glasgow

Nid Llundain 2012 mohono mae hynny'n sicr, ond mewn gwirionedd roedd cystadlu gyda seremoni agoriadol yn amhosib i drefnwyr seremoni Glasgow 2014.

Er tegwch roedd y trigolion lleol yn ymddangos digon bodlon gyda'r arlwy yn Celtic Park, ond roedd y syndod wynebau'r gohebwyr o India wrth i John Barrowman gyrraedd y stadiwm ar gefn bws ac mewn siwt dartan borffor yn awgrym o'r ymateb posib ar ben arall y byd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
John Barrowman yn y seremoni agoriadol

Mae'r gemau wedi dechrau'n swyddogol felly, gyda'r sylw'n troi at y cystadlu. O ran yr Albanwyr, mae yna bwysau mawr ar ysgwyddau'r nofiwr Michael Jamieson sy'n ffefryn i ennill aur.

I ni'r Cymry yr her fydd i anwybyddu'r triathlon yn sgil absenoldeb Helen Jenkins a Non Stanford, er bod yna fedalau posib i'w hawlio yn y pwll, y felodrom a'r ganolfan gymnasteg.