Canlyniadau nos Fercher 6 Awst / Results for Wednesday evening 6 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Fercher 6 Awst.

All the results from Wednesday evening 6 August.

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd(Cystadleuaeth rhif 52) / Solo performance from a Musical over 19 yrs (Competition number 52)

1. Sioned Haf Wyn Llewelyn

2. Huw Blainey

3. Adam Robert Lewis

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (115) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (115)

Steffan Cennydd

Tlws y Cerddor (81) / Musicians' Medal (81)

Sioned Eleri Roberts

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

1. Côr y Cwm

2. Ysgol y Strade

3. Bois Ceredigion

3. Côr Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship

Sioned Haf Wyn Llewelyn

Parti DawnsioGwerin dan 25 oed (94) / Folk Dancing Group under 25 yrs (94)

1. Dawnswyr Talog

2. Tawerin

3. Dawnswyr Penrhyd

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts(34) / W. Towyn Roberts Scholarship (34)

1. Eirlys Myfanwy Davies

2. Adam Gilbert

3. Ellen Williams

4. Elgan Llyr Thomas