Canlyniadau dydd Iau 7 Awst / Results for Thursday 7 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Iau 7 Awst.

All the results from Thursday7 August.

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (Cystadleuaeth rhif 5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (Competition number 5)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Sioned Haf Wyn Llewelyn

3. Ceri Haf Roberts

Llefaru Unigol 19-25 oed (141) / Solo Recitation 19-25 yrs (141)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Rhian Davies

3. Bethan Elin Wyn Owen

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Joella Price

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Goronwy Wynne

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44) / Hymn singing for those over 60 yrs (44)

1. Gwynne Jones

2. Alwyn Humphreys

3. David Maybury

Unawd Bas dros 25 oed (40) / Bass Solo over 25 (40)

1. Kees Huysmans

2. Emyr Jones

3. Osian Llyr Rowlands

Unawd Contralto dros 25 oed (37) / Contralto Solo over 25 yrs (37)

1. Ffion Hâf Jones

2. Sioned Wyn-Evans

3. Iona Stephen Williams

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (96)

1. Parti Bryn Iwan

2. Daniel ac Osian

3. Elliw, Tomos a Gareth

3. Enlli a Lleucu Parri

Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth William Park-Jones, Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain a Sefydliad Cymru-America (49) / Osborne Roberts Memorial Prize, William Park-Jones Scholarship, London Welsh Male Voice Choir Scholarship and Wales-America Society Prize (49)

Meinir Wyn Roberts

Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones / Eirwen Griffiths Jones Memorial Scholarship

Alys Mererid Roberts

Kieron-Connor Valentine

Ysgoloriaeth Goffa Violet Mary Lewis (50) / Violet Mary Lewis Memorial Scholarship (50)

Meinir Wyn Roberts

Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore, Aberdyfi (51) / David Lloyd and Jean Skidmore, Aberdovey Memorial Funds (51)

Rhodri Prys Jones

Llefaru Unigol dros 16 oed (119) / Solo Recitation over 16 yrs (119)

Grŵp canu (117)/ Singing Group (117)

1. Côr Dysgwyr Caerdydd a'r Fro

2. Côr Clawdd Offa

3. Côr Dysgwyr Ceredigion

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

1. Côr y Wiber

2. Lleisiau Mignedd

3. Côr Merched Bro Nest

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

1. Phillip Watkins

2. Peter Totterdale

3. Ben Ridler

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Dewi Wyn Williams

Yn y Pagoda

Unawd Piano dros 19 oed (66) / Piano Solo over 19 yrs (66)

1. Iwan Owen

2. William Shaw

3. Endaf Morgan

Unawd Offerynnau Pres dros 19 oed (67) / Brass solo over 19 yrs (67)

1. Gwyn Owen

2. Thomas Scaife

3. Sion Rhys Davies

Unawd Chwythbrennau dros 19 oed (64) / Woodwind Solo over 19 yrs (64)

1. Jack Taylor

2. Tom Howells

Yn y Theatr

Actio Drama Fer Agored (110) / Short play - Open (110)

1. Cwmni'r Pandy

2. Cwmni Drama'r Gwter Fawr

3. Licris Alsorts

3. Cwmni'r Berem

Actor Gorau Cystadleuaeth 110 (111) / Best Actor in Competition 110 (111)

Alwyn Siôn, Cwmni'r Pandy

Ym Maes D

Cân (118) / Song (118)

1. Lleucu Angharad

2. Jenny Bickerstaff

3. Helen Kennedy