Canlyniadau Gwener 8 Awst / Results for Friday 8 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Gwener 8 Awst.

All the results from Friday8 August.

Unawd Lieder/Cân Gelf dros 25 oed (Cystadleuaeth rhif43) / Lieder/Art Song Solo over 25 yrs(Competition number 43)

1. Andrew Evans

2. Ffion Hâf Jones

3. Trystan Lewis

Llefaru Unigol Agored (140) / Open Solo Recitation (140)

1. Karen Owen

2. Steffan Rhys Hughes

3. Ciarán Eynon

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Heledd ac Ellen

2. Dafydd Rhun a Mirain Fflur

3. Dave a Deiniol

Unawd Soprano dros 25 oed (35) / Soprano solo over 25 yrs (35)

1. Kate Griffiths

Unawd Bariton dros 25 oed (39) / Baritone Solo over 25 yrs (39)

1. Andrew John Matthews

2. Richard Treflyn Jones

3. Bryn Davies

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

1. Parti'r Efail

2. Lodesi Dyfi

3. Parti Llwchwr

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36) / Mezzo Soprano Solo over 25 yrs (36)

1. Carys Griffiths-Jones

2. Jennifer Parry

3. Rachel Moras

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed - Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (63) /Instrumental Blue Riband over 19 yrs old - Peggy and Maldwyn Hughes Fund Scholarship (63)

Steffan Morris

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (137) / Recitation Party with up to 16 voices (137)

1. Lleisiau Cafflogion

2. Y Wythïen Las

3. Lleisiau Hyddgen

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

1. Criw Caerdydd

2. Parti'r Gromlech

3. Lodesi Dyfi

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Ceri Wyn Jones

Yn y Pagoda

Unawd Telyn dros 19 oed (68) / Harp Solo over 19 yrs (68)

1. Glain Dafydd

2. Chloe Roberts

3. Manon Browning

Unawd Llinynnau dros 19 oed (65) / Strings Solol over 19 yrs (65)

1. Steffan Morris