Canlyniadau nos Wener 8 Awst / Results for Friday evening 8 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Wener 8 Awst.

All the results from Friday evening 8 August.

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (Cystadleuaeth rhif15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (Competition number 15)

1. Lleisiau Tywi

2. Côr Merched y Ddinas

3. Côr Aethwy

3. Harmoni

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (136) / Recitation Choir over 16 voices (136)

1. Criw Tawe

2. Rhiannedd y Cwm

3. Côr y Mochyn Du

Dawns Stepio i Grŵp (95) / Step Dance Group (95)

1. Dawnswyr Talog

2. Bro Taf

3. Ysgol Gynradd Trewen

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (27) / Mixed choir with 20-45 members (27)

1. Côrdydd

2. Côr Dre

3. Côr Aethwy

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song Choir over 20 members (1)

1. Côr Esceifiog

2. Côr Aethwy

3. Côr Dre