Canlyniadau dydd Sadwrn 9 Awst / Results for Saturday 9 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 9 Awst.

All the results from Saturday9 August.

Grŵp Offerynnol Agored (Cystadleuaeth rhif 61) / Instrumental Group - Open (Competition number 61)

Pedwarawd Clarinet Bute

Unawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42) / Welsh Song Solo over 25 yrs (42)

1. Emyr Jones

2. John James Thomas

3. John Beynon Roderick Davies

3. Jennifer Parry

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Trefor Pugh

2. Ffion Hâf Jones

3. Bryn Davies

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (93) / Welsh National Folk Dance Society Prize (93)

1. Dawnswyr Golat

2. Tawerin

3. Dawnswyr Talog

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)/ Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Celyn, Ruth a Siriol

2. Pedwarawd Llangwyfan

3. Gwion, Trystan, Huw ac Aled

Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29) / Male Voice Choir with 20-45 members (29)

1. Côr Undebol Ar Ôl Tri

2. Bois y Castell

3. Meibion y Machlud

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (139) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (139)

1. Elliw Alwen

2. Joy Parry

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Gregory Roberts

2. Rhian Evans

Tlws Coffa Lois Blake (92) / Lois Blake Memorial Trophy (92)

1. Dawnswyr Nantgarw

2. Dawnswyr Talog

3. Tawerin

Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28) / Male Voice Choir with over 45 members (28)

1. Côr Meibion Pontarddulais

2. Côr Meibion Taf

3. Côr Meibion Llanelli

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (41) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (41)

Andrew Matthews

Côr yr Ŵyl / Choir of the Festival

Côr y Cwm

Yn y Lle Celf

Gwobr Josef Herman - Dewis y Bobl / Josef Herman Prize - People's Choice

Mai Thomas