'Angen craffu ar bwerau benthyca' medd Pwyllgor Cyllid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mathew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Mae pwerau benthyca yn ganolog i gynllun y llywodraeth i adeiladu ffordd osgoi yr M4

Dylai Aelodau Cynulliad gael yr hawl i gymeradwyo neu wrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i fenthyca arian yn y dyfodol, yn ôl un o bwyllgorau Bae Caerdydd.

Mae bil fyddai'n galluogi i weinidogion Cymru osod trethi a benthyg arian yn mynd drwy Dŷ'r Cyffredin yn San Steffan.

Dywed Pwyllgor Cyllid y Cynulliad y dylai ACau graffu ar gynlluniau gweinidogion i wario arian, a hefyd ar y ffordd y bydd y rheiny yn cael eu hariannu.

Ar hyn o bryd dim ond y cynlluniau gwario sy'n cael eu craffu.

'Addasu i newidiadau'

Mae Bil Cymru yn datganoli treth stamp a threth tirlenwi i Gymru, ac yn rhoi pŵer i fenthyg hyd at £500m y flwyddyn.

Byddai hefyd yn rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru sicrhau rhai pwerau treth incwm, yn dilyn refferendwm.

Mae'r alwad i roi rheolaeth dros fenthyca yn dod mewn dau adroddiad gan y Pwyllgor Cyllid, sy'n ymchwilio i sut y bydd y Cynulliad yn addasu i'r newidiadau.

Dywed yr adroddiad: "Dylai'r Cynulliad gymeradwyo nid yn unig y cynlluniau gwariant cyfalaf ond hefyd sut y maent yn cael eu hariannu."

Yn San Steffan mae cynlluniau benthyca'r llywodraeth yn cael eu rhannu gydag ASau.

Mae benthyca yn ganolog i gynllun Llywodraeth Cymru i adeiladu ffordd osgoi yr M4 gwerth £1bn o amgylch Casnewydd.

Mae ACau Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol am weld cynllun rhatach i ddelio â'r traffig yn yr ardal.

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb y llywodraeth i'r adroddiad.