Carchar i Katie Jenkins am drywanu dyn yn ei wddf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Katie Ann Jenkins wedi cyfaddef dynladdiad Richard Craddock

Mae dynes wnaeth gyfaddef trywanu dyn oherwydd ei bod yn poeni ei fod am ymosod arni wedi ei dedfrydu i wyth mlynedd a hanner yn y carchar.

Fe wnaeth Katie Ann Jenkins, 24, drywanu Richard Craddock, 51, yn ei wddf ar ôl i'r dyn gytuno i roi lifft iddi yn ei gar.

Roedd Jenkins wedi gwadu cyhuddiad o lofruddio'r dyn yn Llys y Goron Abertawe, ond cafodd y cyhuddiad ei ollwng a chafodd cyhuddiad o ddynladdiad ei gyflwyno yn ei le.

Dywedodd Elwen Evans QC ar ran yr amddiffyniad bod Jenkins wedi pledio yn euog i ddynladdiad gan nad oedd hi wedi bwriadu lladd Mr Craddock nac achosi niwed difrifol iddo.

Fe wnaeth Jenkins gyfarfod Mr Craddock drwy ffrind ym mis Mai 2013.

Ar noson y trywanu roedd hi wedi bod yn fflat Mr Craddock yn Abertawe gyda ffrind arall, pan honnodd bod Mr Craddock wedi dweud ei bod hi'n ddel ac wedi ceisio ei chyffwrdd hi.

Yn hwyrach ymlaen, fe wnaeth Mr Craddock gynnig mynd a hi i nôl sigaréts, a clywodd y llys bod Jenkins wedi cuddio cyllell yn ei bra oherwydd ei bod hi ofn iddo ymosod yn rhywiol arni.

Clywodd y rheithgor bod Jenkins wedi dweud wrth ffrind ei bod wedi trywanu Mr Craddock ar ôl iddo "fygwth ei threisio".

Roedd Jenkins yn crio yn y llys wrth i'r barnwr, Keith Thomas, ei dedfrydu i garchar.

Carcharu

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mr Craddock ar ôl cael ei drywanu unwaith yn ei wddf

Dywedodd y barnwr: "Roedd Richard Craddock yn ddyn oedd yn edrych am gwmni pobl ifanc, efallai drwy unigrwydd neu awydd i droi'r cloc yn ôl.

"Pan ddaeth i'ch casglu yn hwyrach yn y noson, fe wnaethoch chi guddio cyllell yn eich bra.

"Does dim amheuaeth eich bod yn gwybod ei fod yna.

"Mae'n glir bod eich dymuniad i gael sigaréts wedi gorbwyso unrhyw bryderon oedd gennych chi am Mr Craddock.

"Mae hynny yn ei hun yn faromedr o unrhyw fygythiad roeddech chi'n teimlo yn eich erbyn."

Ychwanegodd bod "cyffur wedi ei roi" yn un o ddiodydd Jenkins y noson honno, ond nad oedd tystiolaeth i ddangos ei fod wedi cael llawer o effaith arni.

"Fe wnaethoch chi ragweld y noson honno y gall rhywbeth drwg ddigwydd... roedd sawl cyfle i adael ei bresenoldeb ond fe wnaethoch chi benderfynu aros."

Dywedodd nad oedd modd mesur yr effaith ar deulu a ffrindiau Mr Craddock, ond fe wnaeth ystyried record dda Jenkins a'r ffaith ei bod hi wedi dioddef o iselder.

Bydd rhaid i Jenkins dreulio hanner ei dedfryd yn y carchar cyn cael ei rhyddhau ar drwydded.

Straeon perthnasol