Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Huw Onllwyn yn flin am yr holl wastraffu rydyn ni'n ei wneud

Sawl pâr o 'sgidie sydd wir eu hangen ar gyfer un pâr o draed? Dyna gwestiwn Huw Onllwyn mewn erthygl ar wefan Pobl Caerdydd.

Mae ganddo lond garej o hen deganau, hen ddillad, hen feics a deunydd amrywiol nad oes ei angen bellach.

"Bues yn eu gwerthu mewn cae braf, ger y môr yn Sili", meddai, "yn eistedd wrth yr arddangosfa ar fy 'pasting table', ochr yn ochr â zillions o 'car-booters' eraill.

"Codais £70. Ond talais £7 i fod yno. £10 ar Coke a byrger - ac fe brynodd fy mab degan enfawr am £5.

"Gyda chost y petrol, rwy'n credu i mi wneud elw o £45 am chwech awr o waith.

"A bu rhaid i mi godi am 6am i fod yno erbyn 7."

Ac ar ôl edrych ar raglen 'The Secret Life of Your Clothes' yn ddiweddar ar BBC2, mae wedi dechrau meddwl am yr holl wastraffu rydyn ni'n ei wneud; rydyn ni ym Mhrydain yn gwario £60 biliwn y flwyddyn ar ein dillad - sy'n rhatach nag y buon nhw erioed, diolch i blantos bach Pacistan sy'n gweithio'n galed i'w creu.

Ysgogi'r ymateb mwyaf

Mae Beca Brown wedi bod yn sgwennu colofn i rywun ers bron i 20 mlynedd, y rhan fwyaf ohonyn nhw i gylchgrawn Barn, a'r mis hwn dywed mai ysgrifau ar Saeson, secs a Christnogaeth sydd wedi ysgogi'r ymateb mwyaf dros y blynyddoedd, yn enwedig y golofn a ysgrifennodd am ddechrau mynd i'r capel.

Weithiau, dywed, mae rhywun angen rhywbeth mwy na fo ei hun.

Pan mae rhywun angen y rhywbeth hwnnw nad ydi o'n siŵr iawn be ydi o, mae mynd i rywle lle mae pobl wedi bod yn mynd ers cantoedd yn help, rhywsut.

Rydach chi'n teimlo bod be bynnag ydi o sydd yn eich blino ar y pryd wedi blino cenedlaethau o bobl o'ch blaen.

Dydw i dal ddim yn credu, meddai, ond dydw i ddim yn meddwl bod rhaid i stori fod yn wir i fod yn ddefnyddiol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Leighton Andrews yn edrych ymlaen at gael gwyliau

'Gwyliau' gwleidyddion

Fyddech chi'n meddwl y byddai Leighton Andrews yn hapus ei fyd, gan ei bod hi, fel y dywed wrthym yn Golwg, yn ddiwedd tymor y Cynulliad, ond mae'n flin gyda'r newyddiadurwyr sy'n dweud bod yr Aelodau ar eu gwyliau.

Bob blwyddyn maen nhw'n dweud hynny meddai, ond maen nhw'n anghywir, ac mae'n rhestru rhai o'r pethau niferus mae wedi bod yn eu gwneud dros yr wythnos ddiwethaf.

Ond rhag i chi boeni ormod amdano, mae'n edrych ymlaen at gael gwyliau hefyd, ac mae am fynd â llond lle o lyfrau i'w darllen, gan gynnwys Captial gan yr economegydd Thomas Piketty, a sawl llyfr sy'n trafod yr economi a thechnoleg newydd.

Wel, pawb a'i ddiléit, ynte?

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Llanelli: mwy na thîm rygbi

Brwydr Brive

Mae Phil Stead eisoes allan yn Ffrainc, yn gyrru drwy'r wlad ar ei ffordd i weld y Tour de France ym Mynyddoedd y Pyrenees.

Yn ei golofn yntau yn Golwg, mae'n sôn fel y mae enwau llefydd yn magu ystyr penodol i gefnogwyr chwaraeon.

Wrth yrru drwy Brive, yr unig beth allai feddwl amdano oedd Brwydr Brive, pan gafwyd ymladd rhwng chwaraewyr rygbi'r dref a thîm Pontypridd yn y nawdegau.

Beth yw Le Mans heb rasio ceir? A Wimbledon heb y tenis? Ydy'r llefydd yma'n dal i fod weddill y flwyddyn?

Mae'n siŵr fod pobl yn meddwl yr un ffordd am rai o drefi Cymru, meddai. Beth yw Llanelli, Pont-y-pŵl a Phontypridd i'r Saeson ond timau rygbi?

Wel gyda'r pafiliwn pinc bellach yn gadarn yn ei le wrth yr arfordir yn Llanelli, siawns y bydd mwy na digon yn digwydd yn y dref honno o leiaf dros y pythefnos nesaf.

Mae adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg yn cael ei ddarlledu bob bore Gwener ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ychydig cyn saith o'r gloch.