Bagiau gwastraff i rwystro gwylanod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pembs CC
Disgrifiad o’r llun,
Maer y dref Sue Lane a Huw George yn arddangos y bagiau arbennig

Mae Cyngor Sir Penfro wedi bod yn arbrofi gyda bagiau gwastraff du arbennig sy'n gallu gwrthsefyll ymosodiadau gan wylanod.

Mae'n debyg fod trigolion Dinbych-y-pysgod wrth ei boddau gyda nhw gan eu bod yn atal yr adar rhag creu llanast ar hyd strydoedd y dref.

Wedi i'r arbrawf a barodd am ddeufis ddod i ben, bydd y cyngor yn penderfynu a yw'r fenter yn un gost effeithiol ac yna'n ystyried a fyddan nhw'n parhau â'r fenter a'i ehangu.

Un o'r pethau fydd angen ei ystyried yw a fydd yn rhaid talu am y bagiau arbennig, sy'n gallu cael eu hailddefnyddio.

'Dieflig'

Dywedodd Huw George, sy'n gyfrifol am wasanaethau amgylcheddol ar gabinet y cyngor: "Mae gwylanod Dinbych-y-pysgod yn rhemp.

"Maen nhw'n ymosod ar bobl sydd â sglodion neu hufen ia mewn modd dieflig. Dyw bagiau plastig yn golygu dim iddyn nhw.

"Mae'r bagiau newydd yn boblogaidd gyda'r trigolion ac maen nhw'n effeithiol iawn.

"Ond mae yna gost, er os ydyn nhw'n golygu na fyddwn ni'n cael bagiau wedi torri, sbwriel ym mhob man ac argraff sâl o'r dref yna mae'n fuddsoddiad sy'n werth ei wneud."