Bathodynnau glas: Gormod yn cael eu gwrthod?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae awgrym fod nifer o bobl sydd ag anableddau wedi cael eu gwrthod ar gyfer cael bathodyn

Mae pryderon fod pobl sydd ag anableddau'n cael eu gwrthod ar gyfer cael bathodynnau parcio.

Yn ôl yr AC Peter Black, mae'r ffaith mai swyddogion cynghorau sy'n gwneud y penderfyniadau yn aml y dyddiau hyn, yn hytrach na meddygon, yn golygu fod pobl sy'n gymwys ar gael bathodyn glas yn cael eu gwrthod.

Mae Mr Black yn dweud ei fod wedi helpu sawl person i ennill apêl yn erbyn cynghorau Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Mr Black: "Mae'r canllawiau'n dweud eich bod angen therapyddion galwedigaethol i gynnal yr asesiadau.

"Ond nid ydyn nhw gan bob cyngor a dydyn nhw chwaith ddim yn fodlon derbyn tystiolaeth gan feddygol teulu.

"Felly mae swyddogion o'r cyngor yn gwneud y penderfyniadau eu hunain.

"Mae'r bathodynnau glas wedi cael eu cam-ddefnyddio ond mae angen gwneud yn well ar gyfer pobl sydd yn amlwg yn cael trafferthion."

Fe gafodd y ffordd mae bathodynnau glas yn cael eu rhoi ei newid yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn 2012.

Y rheswm am hyn oedd bod pryderon fod rhai yn cael gafael arnyn nhw pan na ddylen nhw.

Cafodd bathodynnau plastig gyda hologramau eu cyflwyno yn lle'r rhai papur oedd yn cael eu hysgrifennu â llaw.

Yn ogystal cafodd y cyfrifoldeb dros y bathodynnau ei drosglwyddo o feddygon teulu i gynghorau mewn rhai achosion.

Ffynhonnell y llun, PA / Sean Dempsey
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bathodynnau'n galluogi pobl i barcio mewn mannau arbennig

Mae Cyngor Abertawe wedi cadarnhau bod y nifer o geisiadau maen nhw wedi eu gwrthod wedi dyblu o 322 yn 2010 i 679 yn 2013, er bod cyfanswm y ceisiadau yn ystod y cyfnod yma wedi gostwng o 6,809 i 6,243.

Yn ôl Rob Stewart, yr aelod cabinet sy'n gyfrifol am gyllid ac adnoddau, fod Llywodraeth Cymru yn hapus fod Abertawe yn gweithredu'r fenter bathodynnau glas un unol â'r canllawiau.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae ceisiadau ar gyfer bathodynnau glas yn cael eu penderfynu gan awdurdodau lleol.

"Fe wnaethom ni gyhoeddi rheoliadau newydd er mwyn sicrhau fod tegwch a chysondeb o fewn y broses o wobrwyo bathodynnau, ond wnaeth y rhain ddim gostwng na chyfyngu'r meini prawf cymhwyster."