Rhys Williams yn cael ei wahardd yn dilyn cyhuddiad

Cyhoeddwyd

Mae Tîm Cymru wedi cyhoeddi na fydd y rhedwr Rhys Williams yn cystadlu yn Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow wedi iddo gael ei gyhuddo o fethu prawf cyffuriau.

Cafodd Williams, pencampwr Ewropeaidd y ras 400m dros y clwydi, ei gyhuddo yn dilyn prawf yn Grand Prix Glasgow ar Orffennaf 11.

Dywedodd Tîm Cymru mewn datganiad: "Mae Rhys Williams wedi derbyn gwaharddiad dros dro o bob cystadleuaeth fel sy'n orfodol o dan reolau Cymdeithas Gwrthgyffuriau Prydain (UKAD), yn dilyn prawf o fewn cystadleuaeth...

"Mae gan yr athletwr gyfle i ymateb i'r cyhuddiadau yn ei erbyn ac i gael gwrandawiad o'r Panel Gwrth Gyffuriau i benderfynu ar y cyhuddiadau.

"Mae Tîm Cymru wedi gweithio hefo athletwyr i sicrhau eu bod nhw'n deall eu cyfrifoldebau gwrth gyffuriau."

'Sioc'

Mae Rhys Williams wedi rhyddhau datganiad yn dweud fod y newyddion wedi dod fel "sioc fawr" iddo.

"O'r cychwyn, hoffwn ddatgan yn gryf nad ydw i wedi cymryd unrhyw sylwedd sydd wedi ei wahardd yn fwriadol.

"Fel athletwr proffesiynol, rydw i wedi cefnogi ac wedi bod yn hyrwyddo chwaraeon teg erioed.

"Ond, rydw i'n deall mai fy nghyfrifoldeb i yw'r sefyllfa ac rydw i wedi ymrwymo i weithio gyda Cymdeithas Gwrthgyffuriau Prydain a byddaf yn cyd-weithio yn llawn gyda'r broses gyfreithiol."

Rhoddodd ei ddymuniadau gorau i weddill Tîm Cymru sy'n cystadlu yn y gemau, a dywedodd ei fod yn drist iawn na fyddai'n cael cwblhau ei rôl fel cyd-gapten Tîm Athletau Cymru.

Williams oedd Pencampwr Ewropeaidd 400m dros y clwydi yn Helsinki 2012 ac fe enillodd fedal efydd yn Gemau Gymanwlad diwethaf yn Delhi 2010.

Fe yw'r ail o dîm Cymru i gael ei wahardd am dorri rheolau gwrth-gyffuriau, ar ôl i Gareth Warburton gael ei wahardd yr wythnos ddiwethaf.

Mountain Fuel ar fai?

Mae'r BBC yn deall fod cynhyrchwyr Mountain Fuel, diod egni oedd yn cael ei ddefnyddio gan Williams wrth iddo hyfforddi, yn gweithio gyda'r awdurdodau er mwyn ceisio diystyru'r posibiliad y gall y ddiod fod yn gyfrifol am roi canlyniad positif i'r prawf.

Yn ogystal, mae'n debyg fod y cwmni yn cynnal profion eu hunain i wneud yn siŵr nad oes sylwedd sydd wedi ei wahardd yn cael ei ddefnyddio i wneud y ddiod.

Dim ond un o nifer o gynhyrchion sy'n cael eu profi wrth i Williams geisio deall sut methodd y prawf yw Mountain Fuel.

Mae disgwyl i'r profion cael eu cwblhau erbyn yr wythnos nesaf.

Straeon perthnasol