BBC Cymru Fyw

Arthur Jones: Ffrindiau'n chwilio eto

Published
image copyrightJeffrey Jones
image captionDoes neb wedi gweld Arthur Jones ers 19 Mehefin.

Mae ffrindiau Arthur Jones yn dweud eu bod nhw'n dal i fod yn obeithiol wrth iddyn nhw deithio i Greta i chwilio amdano.

Does neb wedi gweld y dyn 73 oed o Ddinbych ers Mehefin 19, ddeuddydd wedi iddo gyrraedd yr ynys Roegaidd ar ei wyliau.

Mae'r heddlu wedi canolbwyntio ar chwilio rhwng y gwesty lle'r oedd Mr Jones yn aros yn Chania, a'r fynwent ryfel lle'r arwyddodd ei enw mewn llyfr gwesteion.

Nawr, mae chwe dyn o Ddinbych - yn cynnwys diffoddwyr tân a chyn-filwyr - yn chwilio ar fryniau i'r de.

Gwres

Y cyn Ffiwsilwr Brenhinol Cymreig, Roger Snaith, sy'n arwain y tîm. Fe ddywedodd eu bod nhw wedi penderfynu lledaenu'r ardal chwilio i gynnwys caeau olewydd a thir gwledig wedi iddyn nhw drafod gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Bu swyddogion y llu yn helpu i chwilio am Mr Jones am gyfnod yn dilyn ei ddiflaniad.

"'Da ni'n trio gwneud rhwng 10 a 12 milltir am bump awr y dydd, cyn iddi fynd yn rhy boeth," meddai.

image copyrightRoger Snaith/Find Arthur Facebook page
image captionMae'r tîm yn chwilio mewn ardal wledig ger Chania
image copyrightRoger Snaith/Find Arthur Facebook page
image captionYmysg y tîm, mae cyn-filwyr a diffoddwyr tân

"'Da ni'n gwneud ein gorau yn y gwres...

"Mae'r ardal wledig yn eitha' tebyg i Ddyffryn Clwyd - efallai bod Arthur wedi mynd yno i hyfforddi cyn mynd ar daith hirach.

"Mae'n ddyn heini - doedd o ddim yn 'smygu nag yfed - ond 'falle ei fod o wedi ceisio gwneud gormod o ran pellter neu wres."

Yn ogystal â chwilio mewn ardaloedd gwledig, mae'r tîm wedi hurio ceir i ymweld â phentrefi cyfagos i ddosbarthu pamffledi a sgwrsio gyda thrigolion.

Straeon perthnasol

  • Heddlu: 'dim cynlluniau i ddychwelyd i Ynys Creta'

  • Creta: Profiad o fynydda mewn lle anial