Diwrnod 2: Pum medal i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi wedi bod yn dipyn o wythnos i Frankie Jones

Mae Tîm Cymru wedi llwyddo i ennill pum medal yng Ngemau'r Gymanwlad ar ail ddiwrnod y cystadlu yn Glasgow.

Dechrau digon siomedig gafwyd i'r diwrnod, pan ddaeth y newydd fod cyd-gapten tîm athletau Cymru, Rhys Williams wedi ei wahardd rhag cystadlu wedi iddo fethu prawf cyffuriau.

Er iddo dderbyn cyfrifoldeb am fethu'r prawf, fe ddywedodd nad oedd o wedi cymryd unrhyw sylweddau anghyfreithlon o'i wirfodd.

Dynion y tîm beicio oedd yn gyfrifol am ddechrau codi calonnau'r Cymry, wrth i Matt Ellis ac Ieuan Williams lwyddo i gael medal efydd.

Fe ddaethon nhw'n drydydd yn y gystadleuaeth seiclo tandem paralympaidd 1000m.

Yna fe sicrhaodd Elena Allen o Gasnewydd fedal arian yn y gystadleuaeth saethu colomennod clai.

Llwyddodd i gael sgôr o 13-16, oedd ddim ond un yn llai na gafodd y fuddugwraig Laura Coles o Awstralia.

Dipyn o wythnos

Mae hi wedi bod yn dipyn o wythnos i Frankie Jones.

Fe gariodd hi faner Tîm Cymru yn y seremoni agoriadol, ac fe roedd hi'n rhan o'r tîm gafodd fedal efydd yn y gymnasteg b'nawn ddoe.

Heddiw fe enillodd hi'r fedal arian yn y gymnasteg unigol, ac roedd ganddi gwmni ar y podiwm, gan mai Cymraes arall, Laura Halford enillodd y fedal efydd.

Roedd 'na siom yn y cylch bocsio, wrth i Gymro - oedd yn gobeithio ennill medal aur - fynd allan yn y rownd gynta'.

Fe gafodd Andrew Selby ei drechu gan ddyn ifanc o'r Alban, Reece McFadden.

Efydd yn y pwll

Daeth Calum Jarvis i'r adwy i ennill medal gyntaf Cymru yn y pwll nofio.

Fe ddaeth y nofiwr yn drydydd yn y ras 200m rhydd, gydag amser o 1:46:53.

Yn siarad wedi'r ras, fe ddywedodd nad oedd o'n gallu coelio'r peth.

"Dw i mor hapus i ennill medal gynta' Cymru yn y pwll," meddai.

Mae gan Gymru chwe medal hyd yn hyn.