Ymosodiad Aberdâr: bachgen wedi ei anafu yn ddifrifol

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth wedi i fachgen 15 oed ddioddef anafiadau difrifol mewn ymosodiad.

Digwyddodd yr ymosodiad ar Stryd Weatherall yn Aberdâr am tua 11:00pm nos Wener, Gorffennaf 25.

Fe wnaeth y bachgen ddioddef anafiadau i'w ben ar ôl i ddyn arall ymosod arno.

Hoffai'r heddlu glywed gan unrhyw un oedd yn nhafarn y Cambrian Inn y noson honno, Maen nhw hefyd yn awyddus i siarad hefo unrhyw un welodd dau gar, un lliw arian ac un lliw aur, yn yr ardal.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Kath Pritchard: "Mae hwn yn weithred o drais brawychus sydd wedi achosi anafiadau difrifol i ddyn ifanc."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.