Arthur Jones: galw ar David Cameron i 'gyflawni addewid'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeffrey Jones
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Arthur Jones ers 19 Mehefin.

Mae ymgyrchwyr sy'n cynorthwyo yn y chwilio am ddyn o Ddinbych sydd ar goll yng Nghreta wedi galw ar Prif Weinidog y DU i wneud mwy i helpu.

Does neb wedi gweld Arthur Jones, 73, ers Mehefin 19. Roedd wedi bod ar wyliau ar yr ynys.

Yn gynharach ym mis Gorffennaf, dywedodd David Cameron y byddai'n gwneud "popeth yn ei allu" i helpu i ddod o hyd i'r pensiynwr.

Nawr, mae ymgyrchwyr yn dweud eu bod nhw am i Mr Cameron gyflawni ei addewid. Maen nhw wedi bod yn defnyddio'r hashnod #CameronPromised ar wefannau cymdeithasol, ac mae wedi ei brintio ar arwydd fawr yng nghanol tref Dinbych.

Mewn cyfweliad hefo BBC Cymru, dywedodd ffrind i'r teulu, Mari Calagui: "'Da ni'n gobeithio, fel pobl Dinbych, y bydd o'n cario ymlaen hefo'i addewid wnaeth o yn y brifddinas rhai wythnosau yn ôl - bod o'n mynd i roi help, gymaint a fedr o, i'r ymgyrch i ffeindio Arthur, ac yn anffodus dydy'r help yna ddim wedi dod eto."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mari Calagui mai'r peth pwysicaf oedd darganfod Arthur
Ffynhonnell y llun, Roger Snaith/Find Arthur Facebook page
Disgrifiad o’r llun,
Roedd grŵp o bobl leol yn chwilio mewn ardal wledig ger Chania

Mae grŵp o bobl leol, gan gynnwys diffoddwyr tân a chyn-filwyr, wedi hedfan i'r ynys i barhau'r ymgyrch chwilio.

Tra oedden nhw yno, fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ganolbwyntio ar chwilio rhwng y gwesty lle'r oedd Mr Jones yn aros yn Chania, a'r fynwent ryfel lle'r arwyddodd ei enw mewn llyfr gwesteion.

Er i'r heddlu adael ers tro, mae Ms Calagui yn dweud bod pawb sy'n rhan o'r ymgyrch yn obeithiol y bydd Mr Cameron cyflawni ei addewid.

"'Da ni'n frwdfrydig mi neith, a dyna ydi'r ymgyrch yma, i hysbysebu bod ni angen help, mae amser yn mynd ymlaen rŵan."

Ychwanegodd: "Mae pawb yn obeithiol y byddwn ni'n dod o hyd i Arthur yn fyw a bydd yn dod adref yn ddiogel. Ond y peth pwysicaf yn hyn i gyd yw ei fod yn cael ei ddarganfod."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor: "Mae'r Swyddfa Dramor yn rhoi cymorth i'r teulu.

"Mae heddlu'r DU yn rhoi cymorth i'r awdurdodau yng Ngroeg gyda'i hymchwiliad."

Straeon perthnasol