Arthur Jones: Llythyr i Downing Street

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Family via Facebook

Fe wnaeth ymgyrchwyr sy'n ceisio dod o hyd i ddyn o Ddinbych aeth ar goll ar Ynys Creta yn ymweld â Downing Street ddydd Llun, i ofyn am ragor o gymorth.

Aeth Arthur Jones ar goll o'i westy ger Chania ar yr ynys ar Fehefin 19.

Er i Heddlu Gogledd Cymru deithio i'r ynys i chwilio am Mr Jones, nid yw wedi ei ddarganfod.

Dydd Llun, cafodd llythyr a ysgrifennodd mab Mr Jones ei roi i'r Prif Weinidog David Cameron, yn galw am help.

Yn ystod sesiwn holi'r Prif Weinidog ym mis Gorffennaf, dywedodd Mr Cameron y byddai'n gwneud "popeth yn ei allu" i helpu i ddod o hyd i Mr Jones.

Llythyr i'r Prif Weinidog

Yn y llythyr, mae Jeff Jones yn galw ar Mr Cameron a'r Swyddfa Dramor i roi cymorth gyda'r ymgyrch chwilio.

Aeth grwp o chwech o bobl o Ddinbych i Greta yn gynharach yn y mis, i chwilio mewn ardal wledig yn agos at y gwesty lle'r oedd Mr Jones yn aros.

Ffynhonnell y llun, Roger Snaith/Find Arthur Facebook page
Disgrifiad o’r llun,
Ymysg y tîm, mae cyn-filwyr a diffoddwyr tân
Ffynhonnell y llun, Roger Snaith/Find Arthur Facebook page
Disgrifiad o’r llun,
Aethon nhw i chwilio mewn ardal wledig ger Chania

Mae pobl y dref hefyd wedi dechrau ymgyrch ar wefannau cymdeithasol, gan ddefnyddio'r hashnod #CameronPromised, i annog y prif weinidog i "gyflawni ei addewid".

Mewn cyfweliad hefo BBC Cymru dros y penwythnos, dywedodd ffrind i deulu Mr Jones, Mari Calagui, bod yr ymgyrchwyr yn "frwdfrydig" y byddai Mr Cameron yn cynnig cymorth.

"Dyna ydi'r ymgyrch yma, i hysbysebu bod ni angen help, mae amser yn mynd ymlaen rŵan."

Dywedodd bod yr ymgyrchwyr eisiau gweld pobl gyda phrofiad proffesiynol o chwilio yn cael eu gyrru.

Ychwanegodd: "Mae pawb yn obeithiol y byddwn ni'n dod o hyd i Arthur yn fyw a bydd yn dod adref yn ddiogel. Ond y peth pwysicaf yn hyn i gyd yw ei fod yn cael ei ddarganfod."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor eu bod yn rhoi cymorth i'r teulu.

Ychwanegodd: "Mae heddlu'r DU yn rhoi cymorth i'r awdurdodau yng Ngroeg gyda'i hymchwiliad."

Straeon perthnasol