Tlws y Cerddor i Sioned Eleri Roberts

  • Cyhoeddwyd
Sioned Eleri Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sioned Eleri Roberts ei hanrhydeddu mewn seremoni yn y Pafiliwn nos Fercher

Enillydd Tlws y Cerddor Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014 yw Sioned Eleri Roberts.

Cynhaliwyd y seremoni ar lwyfan y Pafiliwn nos Fercher.

Roedd y Tlws yn cael ei roi eleni am waith i ensemble llinynnol (3 ffidil, 3 ail ffidil, 2 fiola, 2 cello ac 1 bas dwbl), mewn un symudiad neu fwy ond heb fod yn hwy na 7 munud o hyd.

'Dramatig a hudol'

Y beirniaid oedd Lyn Davies ac Euron J Walters, ac wrth draddodi'r feirniadaeth ar gyfer yr wyth ymgeisydd yn y gystadleuaeth, dywedodd Lyn Davies:

"Yn 'Chwalfa' gan 2.4.7. ceir yr ymgais fwyaf llwyddiannus o dipyn. Mae wedi darganfod ffordd i ddianc o rigol y dull minimal a chyflwyno rhywbeth dramatig a hudol.

"Mae'r teitl yn gwbl addas. O'r dechrau cawn ffigwr hyfryd cyson yn y rhannau isel, ac o gam i gam caiff ei ddatblygu mewn modd cynil iawn, nes, rhyw hanner ffordd trwy'r darn, mae'n chwalu'n deilchion o dan ymosodiad ysgytwol.

"Yna ceir cadenza dirdynnol gan y feiolin, cyn ceisio tynnu popeth ynghyd, gydag adlais o'r hyn a fu. Mae'r diweddglo mewn unsain herfeiddiol a chadarnhaol.

"Mae gwaith 2.4.7. wedi apelio fwyfwy wrth ystyried ymhellach, a hynny ar sail y dechneg gadarn, y sicrwydd strwythurol a'r ffresni cynnwys sy'n dal i'r dim deitl y darn, 'Chwalfa'. Felly 2.4.7. biau'r Tlws eleni a phob clod."

Clarinetydd

Clarinetydd yw Sioned Eleri Roberts, ac mae hi'n byw ym Mangor.

Graddiodd o Brifysgol Cymru Bangor gyda BMus yn 2003, ac yn 2005 cafodd ysgoloriaeth i astudio cwrs perfformio ôl-radd yng Ngholeg Cerdd y Drindod, Llundain.

Yn 2011 derbyniodd ysgoloriaeth KESS i astudio gradd Meistr ym Mhrifysgol Bangor, gan gael hyfforddiant cyfansoddi gan Pwyll ap Sion a Stephen Montague.

Mae Sioned yn berfformwraig, a'i phrif ddiddordeb yw gweithiau cyfoes ar gyfer clarinét unigol. Mae hi wedi perfformio dramor droeon, ac yn 2012 cafodd gyfle i fynd ar daith gyda Dweezil Zappa (mab y cyfansoddwr Frank Zappa) a'i fand Zappa Plays Zappa.

Mae Sioned yn gweithio'n aml gydag Ensemble Cymru fel perfformwraig ac fel arweinydd gweithdai (cerdd a chyfansoddi), a phan gaiff gyfle mae hi'n yn mwynhau perfformio rhai o'i chyfansoddiadau ei hun ar gyfer clarinét unigol.

Wrth siarad wedi'r seremoni, dywedodd Sioned: "Mae gen i'n bendant ddigon o opsiynau rwan yn dilyn ennill - dwi'n falch iawn.

"Mae'n fraint fawr cael ennill un o brif wobrau'r Steddfod. Do'n i ddim yn teimlo 'mod i wedi paratoi digon ar gyfer sut o'n i'n mynd i deimlo adeg y seremoni ond roedd o'n deimlad arbennig iawn."

Llwyddiant

Mae Sioned yn diwtor clarinet ym Mhrifysgol Bangor a hefyd i Wasanaeth Cerdd William Mathias.

Mae hi wedi ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol o'r blaen yng nghystadleuaeth y Rhuban Glas Offerynnol (2005), ac wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth yr Unawd Chwythbrennau droeon yn y gorffennol. Dyma'r tro cyntaf iddi ymgeisio mewn cystadleuaeth gyfansoddi yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Urdd Cerddoriaeth Cymru oedd wedi rhoi'r Tlws eleni, a'r wobr ariannol o £500 yn rhoddedig gan Tydfil Rees Enston er cof am ei merch, Angela Rees Enston.

Mae Sioned hefyd yn ennill ysgoloriaeth gwerth £2,000.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.