Ymchwilio wedi ffrae dros dâl diswyddo

Published
image captionGeraint James yw Pennaeth Gwasanaethau Addysg y cyngor ar hyn o bryd

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i amgylchiadau ymadawiad Pennaeth Addysg Cyngor Conwy.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Aelod Seneddol Aberconwy, y Ceidwadwr Guto Bebb, feirniadu'r cyngor am roi tâl diswyddo i Geraint James, er ei fod wedi dweud ei fod yn ymddeol.

Mae'r swyddfa archwilio yn dweud nad ydyn nhw'n ymchwilio o ganlyniad i gais gan Mr Bebb.

Fe ddywedodd Anthony Barret, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol eu bod "yn edrych ar yr amgylchiadau ynglŷn ag ymadawiad Pennaeth Gwasanaeth Addysg Cyngor Bwrdeistref Conwy a oedd wedi ei drefnu.

"Nid yw hyn mewn ymateb i gais gan yr un unigolyn er ein bod yn ymwybodol o bryderon gan nifer o bobl am hyn."

Ymateb

Mewn ymateb fe ddywedodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Nid yw'n briodol i ni roi sylwadau am weithiwr unigol.

"Ond, wedi dweud hynny, rydym eisoes wedi rhannu gwybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac yn aros i glywed ganddynt."

Roedd Mr James yn Bennaeth y Gwasanaethau Addysg ac wedi datgan ei fwriad ym mis Tachwedd, ac aeth y cyngor ati i ad-drefnu'r gwasanaethau wedi hynny.

Yn ôl y cyngor, roedden nhw wedi cael cyngor cyfreithiol cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Mae Gwasanaethau Addysg a Chymdeithasol yn cael eu huno dan arweiniad un cyfarwyddwr strategaeth.

Yn rhan o'r ad-drefnu, fe benderfynodd y cyngor roi tâl diswyddo i Mr James.

Straeon perthnasol