Amser 'stoater' yn Glasgow

Craig Duggan
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Laura Halford, Frankie Jones a Nikara Jenkins yn dal i wenu

Wynebau hapus oedd gan aelodau Tîm Cymru bore 'ma - ac yn achos merched y garfan gymnasteg rhythmig, roedd 'na reswm da ar ôl penwythnos hynod lwyddiannus.

Ddydd Sadwrn enillodd Frankie Jones fedal aur gyntaf Cymru yn y Gemau eleni, a hynny yn ei pherfformiad olaf un ar lwyfan y Gemau.

Yn 23 oed, erbyn hyn mae hi'n mynd yn hen yn nhermau gymnasteg ac yn ymddeol.

Ond roedd ei pherfformiad olaf a'r aur a ddaeth yn ei sgil yn ddiwedd perffaith a hollol haeddiannol i'w gyrfa gystadleuol.

Aur ar ôl pum medal arian iddi hi yn y Gemau eleni - fe ganodd yr anthem wrth i'r ddraig goch gael ei chodi'n uchel, ac roedd ei stori dylwyth teg bersonol yn gyflawn.

Pe bai'n mynd i Hollywood, fyddai Frankie ddim allan o'i lle! Mae'n sicr yn un o sêr y Gemau.

Fe roddodd deyrnged i aelodau eraill y tîm - Laura Halford a Nikara Jenkins, a enillodd arian gyda Jones ar y diwrnod cyntaf yng nghystadleuaeth y tîm.

Rhagor o lwyddiant

Roedd 'na lawer o sêr eraill yn cynrychioli Cymru dros y penwythnos hefyd - gormod i'w crybwyll yma, ond rhaid enwi Natalie Powell enillodd aur yn y judo. Hon oedd medal aur gyntaf Cymru yn y gamp.

Roedd rheswm arall i benaethiaid y tîm wenu yn ddiweddarach y bore 'ma pan gipiodd triawd Cymru fedal efydd yn y bowls.

Am unwaith fe lwyddodd tîm o Gymru i aros ar y blaen yn erbyn Awstralia tan ddiwedd y gêm... a phob dyledus barch i'r tîm rygbi saith bob ochr!

16 - 13 oedd y sgôr terfynol ac roedd buddugoliaeth y triawd - Marc Wyatt, Paul Taylor a Jonathan Tomlinson - yn arwyddocaol.

Gyda'r fedal efydd honno, fe gyrhaeddodd Tîm Cymru yr un nifer o fedalau â'r hyn enillwyd yng Ngemau Delhi bedair blynedd yn ôl. Ymlaen nawr at gyrraedd targed y tîm o 27!

Diwylliant unigryw

Ar wahan i ddilyn y cystadlu mae cyfle wedi bod i brofi (a mwynhau) tamaid o ddiwylliant unigryw Glasgow dros yr wythnos diwethaf.

Disgrifiad o’r llun,
Craig Duggan a'i ffrind newydd, John McClue

Sôn ydw i am y dafodiaith hynod mae pobl y ddinas yma yn ei siarad. Sawl gwaith bu'n rhaid i mi ofyn i yrrwyr tacsi a pherchnogion siopau i ailadrodd yr hyn roedden nhw'n ei ddweud a siarad ychydig bach yn arafach er mwyn i mi eu deall.

Fe wnes i ffrind newydd - John McClue - a ddysgodd rai o'r ymadroddion nodweddiadol i fi. Mae deall yn dod yn haws ar ôl amser!

Y cyfan sydd ar ôl i'w ddweud yw gobeithio fod digon o gyfle i reolwyr Tîm Cymru weiddi "mae hwnna'n stoater!" wrth wylio perfformiadau'r athletwyr dros y dyddiau nesaf, ac na fydd gormod ohonyn nhw'n teimlo'n "scunnert" ar ddiwedd yr wythnos.

TAFODIAITH GLASGOW

Stoater - Rhywun deniadol, neu rhywbeth da iawn

Scunnert - Wedi cael llond bol, cael digon

Peely-wally - Gwelw, gwyn

Wheest!- Bydd dawel!

Wheesht yer greetin- Taw â'th lefain