Ap cyfieithu Theatr Genedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Theatr Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y gynulleidfa'n gwisgo clustffonau i glywed sylwebaeth Saesneg

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi lansio ap i helpu cynulleidfaoedd ddeall dramâu mewn iaith anghyfarwydd.

Fe fydd 'Sibrwd' yn galluogi i'r gynulleidfa glywed sylwebaeth Saesneg drwy glustffonau.

Dim cyfieithu'r ddrama air am air fydd yr ap ond yn hytrach, bydd yn nodi datblygiadau pwysig neu'n egluro pwrpas golygfa.

Os ydi'r fenter yn llwyddiannus, mae gobaith y gellir addasu'r ap ar gyfer perfformiadau ledled y byd.

Defnyddio is-deitlau

Yn y gorffennol, mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi defnyddio is-deitlau - gan ddefnyddio sgrin i ddangos cyfieithiad o'r sgript.

Fodd bynnag, doedd hwn ddim yn "brofiad cyflawn" meddai Uwch Gynhyrchydd y cwmni, Carys Ifan.

Mae'r ap "llawer yn fwy creadigol ac yn rhan o'r cynhyrchiad," meddai.

"Dyw e ddim yn gyfieithiad llawn. Mae 'na frawddegau eitha' byr bob hyn a hyn ar adegau allweddol.

"Y syniad yw y bydd pobl yn llwytho'r ap ar eu ffôn symudol, ac y byddan nhw'n clywed pethau 'dy ni'n credu eu bod nhw angen ei wybod i'w tywys nhw drwy'r ddrama."

Ffynhonnell y llun, Celf Calon
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y cwmni'n treialu'r ap yn ystod Dyled Eileen yn y 'Steddfod fis Awst

Mae'r cwmni'n gobeithio y gwnaiff yr ap ledaenu apêl Theatr Genedlaethol Cymru y tu hwnt i siaradwyr Cymraeg.

"'Dy ni eisiau i'r nifer mwya' posib o bobl allu gweld ein gwaith," meddai Carys Ifan.

"Fe aiff pobl i wylio opera Ffrangeg neu Eidaleg, ond fydden nhw ddim yn meddwl mynd i weld cynhyrchiad Cymraeg.

"Felly 'dy ni'n gobeithio denu pobl i gymryd y siawns."

'Yn llawer ehangach'

Mae 'Sibrwd' ar gyfnod prawf yn ystod perfformiadau o Dyled Eileen yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddechrau Awst.

Yna, fe fydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod Chwalfa - y ddrama gyntaf i gael ei llwyfanu yng Nghanolfan Pontio ym Mangor fis Medi.

Yn ogystal â darparu cyfieithiadau Saesneg, fe fydd y cwmni'n mynd â 'Sibrwd' i gynhadledd ieithoedd lleiafrifol yn Yr Almaen fis Hydref.

"Mae'n rhywbeth 'dy ni'n meddwl amdano'n llawer ehangach na dim ond cyfieithu Cymraeg-Saesneg.

"'Dy ni'n bendant yn edrych tuag at y farchnad ryngwladol."

Mae 'Sibrwd' wedi ei ariannu gan y Gronfa Ymchwil a Datblygu Digidol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, sydd wedi ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Nesta - yr elusen arloesi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol