Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rheoli heintiau'n well

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae peiriannau mawr yn glanhau'r wardiau

Mae 'na welliant mawr wedi bod yn y ffordd mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rheoli heintiau gan gynnwys C. difficile, yn ôl adroddiad annibynnol.

Wrth ganmol y gwelliant, mae'r adroddiad sy'n cael ei gyflwyno i'r bwrdd iechyd ddydd Mawrth, yn dweud bod nifer yr heintiau yn dal i fod yn rhy uchel.

Cafodd bron i 100 o achosion o'r haint eu cofnodi yn Ysbyty Glan Clwyd rhwng Ionawr a Mai 2013.

Bu'n rhaid i reolwyr ymddiheuro'n gyhoeddus ym mis Awst 2013 am fethiannau yn y ffordd y gwnaethon nhw ymateb i achosion o C. difficile.

Wedi adroddiad beirniadol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fe wnaeth y bwrdd gomisiynu'r Athro Brian Duerden i gynnal adolygiad annibynnol.

Dywedodd fod angen gwneud mwy "yn nhermau arweiniad a rheolaeth".

Fe wnaeth yr Athro Duerden ymweld ag Ysbyty Glan Clwyd unwaith eto ym mis Mai eleni.

Ac fe wnaeth ymweld ag Ysbytai Gwynedd a Maelor Wrecsam.

Er ei fod yn dweud bod mwy o waith i'w wneud o hyd, mae'n canmol y camau sydd wedi cael eu cymryd ers ei adroddiad diwethaf.

Daeth i'r casgliad fod modd i'r bwrdd iechyd wneud mwy i ddarparu amgylchedd diogel i gleifion.

Disgrifiad o’r llun,
Caiff y peiriannau eu defnyddio i orffen y gwaith glanhau mewn ystafelloedd wedi ei selio

Ers hynny maen nhw wedi bod yn gweithredu cynllun i geisio gwella'r sefyllfa.

Mae'r cynllun yn cynnwys defnyddio technoleg newydd, sef peiriant anwedd hydrogen peroxide, sy'n edrych yn debyg iawn i Dalek yn ôl rhai.

"Mae'r bwrdd wedi gwneud nifer o newidiadau, wedi cyflwyno nifer o brosesau newydd a ffyrdd newydd o lanhau.

"Mae'n rhan o'r gofal llawn mae cleifion yn ei gael ac mae'n gyfrifoldeb ar bawb sy'n gofalu am y claf, o'r nyrsys i'r glanhawyr.

"Wrth gyflwyno rhywfaint o dechnoleg newydd, mae'n ein helpu ni i gadw'r lle yn lan.

"Mae'r glanhawr yn defnyddio hylif i lanhau'r ystafell gyntaf cyn cau'r ystafell ac mae'r peiriant yma yn glanhau mewn ffordd hollol syml.

"Mae'n lladd popeth yn yr ystafell a ddim yn cael effaith ar yr offer. Mae'n gorffen y broses lanhau."

Mae'r Athro Duerden hefyd yn canmol penodiad Tracey Cooper fel cyfarwyddwr nyrsio cynorthwyol, gyda gofal am atal heintiau.

Mae'n dweud bod 'na fwy o ymwybyddiaeth ymhlith staff, mwy o ystafelloedd unigol a thimau rheoli heintiau mwy effeithiol.

Wrth ymateb i'r adroddiad diweddara, dywedodd prif weithredwr newydd y bwrdd, Yr Athro Trevor Purt, fod nifer yr achosion C. difficile yn lleihau.

"Mae'r bwrdd yn parhau i ganolbwyntio ar, ac wedi ymrwymo i gael, y lefel isa' posib o heintiau.

"Mae'r ffigyrau yn parhau yn uchel o'u cymharu â byrddau eraill ac mae 'na her sylweddol o hyd i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru."

Mewn adroddiad arall i'r bwrdd, mae'n nodi bod dros 30 o achosion o C. difficile wedi eu cofnodi drwy ogledd Cymru yn ystod mis Mehefin a thri achos o MRSA.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol