Tŷ crwn 'i'w ddymchwel' ar ôl colli apêl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd deunyddiau lleol eu defnyddio i adeiladu'r tŷ

Mae'n bosib y bydd rhaid i dŷ crwn gafodd ei adeiladu yn Sir Benfro heb ganiatâd cynllunio gael ei ddymchwel ar ôl i'r cyngor sir wrthod cais cynllunio ôl-weithredol.

Fe adeiladodd Megan Williams a Charlie Hague eu cartref, Pwll Broga, drwy ddefnyddio deunyddiau lleol yng ngardd eu rhieni yng Nglandwr, ger Crymych, yn 2012.

Roedd dros 100,000 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein yn cefnogi'r cwpl.

Llynedd fe gollon nhw apêl yn erbyn penderfyniad y cyngor sir i ddymchwel y tŷ, gan fod yr arolygydd wedi penderfynu ei fod yn amharu ar yr olygfa.

Roedd swyddogion y cyngor wedi awgrymu gwrthod y cais cynllunio ôl-weithredol, am ei fod yn torri rheolau datblygu tai yng nghefn gwlad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r perchnogion am apelio yn erbyn y penderfyniad

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth, roedd naw o'r cynghorwyr wedi cefnogi'r argymhelliad i wrthod y cais, a phedwar yn erbyn.

Yn ôl y pwyllgor cynllunio, doedd dim cyfiawnhad dros ddatblygiad o'r fath yng nghefn gwlad, ac roedd yn mynd yn groes i bolisiau cynllunio.

Er nad oedd yr effaith weledol yn fawr, dywedodd y cynghorydd Rob Summons, yr aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Gynllunio a Chynaliadwyedd, fod yr adeilad yn "erydu cymeriad gwledig yr ardal ac yn cynrychioli math anghynaliadwy o ddatblygiad yn nhermau'r pellter o gyfleusterau dydd i ddydd".

"Mae cynllunio yn broses drwyadl gyda chanllawiau clir ac os ydym ni am weithredu'n deg mae'n rhaid i bawb gadw at hynny," ychwanegodd.

Mae Mr Hague a Ms Williams wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol