Euog o ddynladdiad y babi chwe wythnos oed, Alfie Sullock

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Michael Pearce yn cael ei ddedfrydu ddydd Mercher

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae dyn 33 oed wedi ei gael yn euog o ddynladdiad babi chwe wythnos oed ar ôl ei guro ac achosi niwed difrifol i'w ymennydd.

Bu farw Alfie Sullock ym mis Awst y llynedd.

Ar ôl 35 awr a 56 munud o drafod, fe ddaeth y rheithgor i'r dyfarniad bod Michael Pearce, o ardal Caerffili, yn euog o ddynladdiad, a hynny o fwyafrif o 10 i ddau.

Fe'i cafwyd yn ddi-euog o lofruddiaeth.

Mae disgwyl y bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Mercher.

Dim pryderon

Roedd Pearce wedi gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Roedd yr erlyniad yn honni bod Pearce wedi lladd Alfie pan fu'n ei warchod ar ôl i fam Alfie, Donna, fynd allan.

Fe wnaeth Donna Sullock ddod yn ffrindiau gyda Pearce pan oedd hi chwe mis yn feichiog a doedd ganddi ddim pryderon am adael ei mab gydag o.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys bod Alfie Sullock wedi ei guro gan esgid a photel blastig

Roedd hi a Pearce yn gariadon ac roedd hi wedi mynd am noson allan gyda ffrindiau, y tro cyntaf ers i Alfie gael ei eni.

Cafodd y babi ei gludo ar frys i'r ysbyty gan barafeddygon oriau wedi iddo gael ei adael yng ngofal Pearce.

Roedd yntau wedi ffonio 999 a dweud nad oedd y babi'n anadlu ond methodd meddygon yn yr ysbyty ag adfywio'r bachgen a bu farw bedwar diwrnod ar ôl cyrraedd yno.

Roedd 'na ddagrau yn yr oriel gyhoeddus gan deulu a ffrindiau mam Alfie pan gyhoeddwyd y dyfarniad ddydd Mawrth.

Fe waeddodd un o aelodau'r teulu "beth?" mewn anghrediniaeth.

'Blwyddyn o uffern'

Fe ddiolchodd y barnwr i'r rheithgor am eu gwaith gan ddweud "nad yw byth yn hawdd mewn achos fel yr un yma".

Y tu allan i'r llys dywedodd Ms Sullock, eu bod fel teulu yn siomedig gyda'r dyfarniad.

"Rydym yn fodlon y bydd yn mynd i'r carchar am yr hyn wnaeth o, ond fydd unrhyw ddedfryd y bydd yn ei gael ddim yn ddigon am gymryd bywyd Alfie oddi wrtho ni.

"Rydym wedi bod drwy flwyddyn o uffern,

"Rydym am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth."

Ar ddiwedd yr achos dywedodd y Prif Arolygydd Leanne Brustad o Heddlu Gwent, bod "babi diniwed" wedi ei ladd.

"Mae ei fam, Donna, a theulu estynedig Alfie, wedi eistedd drwy'r achos yma yn gwrando ar dystiolaeth anodd am natur ei farwolaeth.

"Yn ystod cyfnod hynod o emosiynol iddyn nhw maen nhw wedi ymddwyn gydag urddas ac mae'n meddyliau gyda nhw.

"Rydym yn gobeithio bod diwedd yr achos yn dod a rhyw fath o gysur iddyn nhw."

Straeon perthnasol