Y merched yn serennu yn Glasgow

Gan Lowri Roberts
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd Charlene Jones yn creu hanes heddiw am mai hi fydd y ferch gyntaf erioed i baffio dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad.

Merch arall sydd wedi creu hanes yn ystod y gemau yw Jazz Carlin - y Gymraes gyntaf i ennill aur yn y pwll yng ngemau'r gymanwlad ers Pat Bevan ddeugain mlynedd yn ôl.

Ydyn mae merched Cymru yn creu argraff yn Glasgow.

A ninnau hanner ffordd drwy'r cystadlu, merched sydd wedi hawlio mwyafrif medalau Cymru.

Ers i Frankie Jones a'r tim gymnasteg rhythmig sicrhau'r arian ar noson agoriadol y cystadlu mae'r merched wedi mynd o nerth i nerth.

Ychwanegwch enwau Natalie Powell (jiwdo), Jazz Carlin a Georgia Davies (nofio) Elinor Barker (seiclo), Elena Allen (saethu) a Michaela Breeze (codi pwysau) ac mae gan ferched Cymru 15 o fedalau rhyngddyn nhw.

Ond nid merched Cymru yn unig sydd wedi dod i'r brig.

Un o straeon mawr y gemau yw llwyddiant Erraid Davies - y nofwraig dair ar ddeg oed o ynysoedd Shetland.

Hi yw'r ieuengaf erioed i ennill medal i'r Alban yng ngemau'r gymanwlad.

Yn 24 oed felly mae Hannah Miley yn cael ei hystyried yn hen law ond yr un mor boblogaidd.

Un o lwyddiannau'r gemau heb os yw'r modd y mae'r merched wedi dod i'r brig. Melys moes mwy!