Awgrymu newid rheolau anghymwyso Aelodau'r Cynulliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad wedi cynnig newidiadau i'r rheolau ynglŷn ag anghymwyso Aelodau'r Cynulliad.

Edrychodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i fewn i'r mater wedi i ddau aelod gael eu hanghymwyso yn 2011 pan ddaeth i'r amlwg eu bod yn aelodau o gyrff cyhoeddus na all aelodau'r cynulliad fod yn perthyn iddynt.

Disgrifiad o’r llun,
Collod Mr Dixon ei sedd, ond cafodd Mr Roberts gyfle arall

Er i Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol adennill ei set ar ôl canfod ei fod wedi derbyn gwybodaeth anghywir, ni chaniatawyd i John Dixon ddychwelyd i'w sedd gan nad oedd wedi edrych ar y rheolau perthnasol.

Un o argymhellion y pwyllgor yw ddylid y rheolau yn ymwneud ag anghymwyso Aelodau Cynulliad ddod i rym wrth iddynt gymryd y llw teyrngarwch, yn hytrach nag pan fydd ymgeisydd yn cael ei enwebu ar gyfer etholiad fel mae'r drefn bresennol yn nodi.

Dywedodd David Melding AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, eu bod yn credu gallai cymryd y fath gam alluogi mwy o bobl i ymgeisio mewn etholiad heb y posibilrwydd o ddiweithdra os na fyddent yn llwyddiannus.

"Credwn fod hyn yn angenrheidiol i ddod ag eglurder i'r rheolau ar gyfer ymgeiswyr posibl. Mae angen yr eglurder hwn i osgoi ailadrodd y problemau yn 2011," meddai.

Straeon perthnasol