Bil bwyd y Llywodraeth yn costio £1.3 miliwn i drethdalwyr

  • Cyhoeddwyd
Eog
Disgrifiad o’r llun,
Mae eog ar werth yn ffreuturau'r llywodraeth am bris rhesymol iawn

Mae ffigyrau gan y Ceidwadwyr yn dangos fod yr arian mae'r trethdalwr yn gwario ar fwyd i staff Llywodraeth Cymru wedi cynyddu 61% ers 2010/11.

Cafodd £422,829 ei wario ar sybsideiddio bwyd yn y flwyddyn 2013/14. Cyfanswm gwerth y cymhorthdal yn y pedair blynedd ddiwethaf oedd £1,373,702.

Mae'r fwydlen ddiweddar ar gyfer ar gyfer ffreutur Parc Cathays yn dangos fod "eog aruchel o'r Gwy wedi ei stemio gyda gratin o gennin a bacwn crensiog tenau" ar gael am £3.50.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod y costau wedi cynyddu ers i'r cytundeb ehangu i gynnwys 10 safle trwy Gymru cyn Mawrth 2012 a bod cytundeb rhatach wedi ei gyflwyno ers Ebrill 2014.

'Blas drwg'

Mae hyd at 5,800 o staff y llywodraeth â'r opsiwn o fwyta yn un o'r 10 ffreutur yn eu swyddfeydd mewn llefydd fel Abertawe, Caernarfon ac Aberystwyth.

Dywedodd Nick Ramsay AC, llefarydd y Ceidwadwyr dros gyllid, "Mewn amser lle mae nifer o bobl sy'n gweithio'n galed wedi gweld eu cyflogau yn rhewi mae codiad o 61% mewn cymorthdaliadau bwyd i Carwyn Jones, gweinidogion Llafur a staff yn rhoi blas drwg yn y geg.

"Rydym yn croesawu'r sicrwydd bydd y cymhorthdal yn gostwng y flwyddyn yma ond mae cwestiynau yn parhau dros sut cafodd cytundeb mor ddrud ei gytuno arno yn y lle cyntaf."

Galwodd Jonathan Isaby, Prif Weithredwr Cynghrair y Trethdalwyr, y ffigyrau yn sarhaus i drethdalwyr Cymraeg.

Ychwanegodd: "Mae nifer o drigolion Cymru wedi gorfod torri eu biliau bwyd wrth i feltiau gael eu tynhau, ond dyw hynny ddim i'w weld yn digwydd ar gyfer pobl sydd ar y top."

'Rhagrith anhygoel'

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud: "Mae hyn yn rhagrith anhygoel gan AC Torïaidd, sydd â chydweithwyr sy'n bwyta mewn ffreutur wedi ei sybsideiddio gyda newyddiadurwyr, ymwelwyr geision sifil a staff eraill yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru - mae hwn yn gymhorthdal maen nhw'n ei gefnogi i'r carn.

"Dy'n ni chwaith ddim yn clywed cwynion gan Mr Ramsay na'i gydweithwyr Ceidwadol am y bil o tua £7 miliwn oherwydd sy'n cael ei dalu gan y cyhoedd am weinidogion Toriaidd sy'n filiwnyddion yn San Steffan."