Pro12: Cytundeb pedair blynedd BBC ac S4C i ddangos gemau

  • Cyhoeddwyd
Jon Davis, Rygbi Pro12; Ian Jones, Prif Weithredwr S4C; Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales
Disgrifiad o’r llun,
Jon Davis o'r Pro12 yn cyhoeddi'r cytundeb gydag Ian Jones o S4C a Rhodri Talfan Davies o BBC Cymru

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi eu bod wedi arwyddo cytundeb i rannu gemau Pro12 dros y pedair blynedd nesaf.

Mi fydd y gemau nos Wener i'w gweld ar Scrum V Live ar BBC 2 a gemau prynhawn Sul ar y Clwb Rygbi ar S4C.

Fe gafodd cystadleuaeth Ewropeaidd newydd ei chyhoeddi yn ddiweddar ac mi fydd y brwydro yn chwyrn ar gyfer sicrhau lle yn honno ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Saith tîm o'r Pro12 fydd yn cael chwarae yn y Cwpan y Pencampwyr Rygbi Ewropeaidd - y tîm uchaf o bob gwlad a'r tri tim arall sy'n gorffen uchaf yn y tabl.

Yn ôl y cytundeb mi fydd yr hawliau ar gyfer y gemau cynderfynol a'r rownd derfynol yn cael eu rhannu rhwng y darlledwyr os yw un neu fwy o ranbarthau Cymru yn llwyddo i'w cyrraedd.

"Rydym yn falch iawn o gael cryfhau ein perthynas gyda BBC Cymru Wales a S4C," meddai John Feehan, Prif Weithredwr Pro12 Rugby.

"Gyda Guinness bellach yn noddi'r bencampwriaeth, rydym yn edrych ymlaen at weld y gystadleuaeth yn tyfu, gyda'n holl ddarlledwyr a'n clybiau yn denu cynulleidfaoedd mwy a rhagor o ddilynwyr."

'Golwg orau posib'

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales Rhodri Talfan Davies: "Bydd rheolau newydd ar gyfer Ewrop yn sicrhau cynnwrf ychwanegol y flwyddyn nesaf, gan wneud y gystadleuaeth Pro12 yn gystadleuaeth na fedr dilynwyr rygbi ei cholli.

"Rydym wedi setlo ar fargen dda â Rygbi Celtaidd sy'n sicrhau fod pob dilynwr rygbi yng Nghymru yn cael yr olwg orau posib ar y digwyddiadau."

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, "Rydw i'n teimlo balchder mawr wrth gyhoeddi bod S4C unwaith eto wedi sicrhau bod rygbi rhanbarthol Cymru ar gael i'w wylio'n fyw ar deledu heb yr angen i danysgrifio.

"Bydd gemau Cynghrair Guinness y Pro12 yn un o gonglfeini'r rhaglen Clwb, gwasanaeth newydd chwaraeon S4C ar brynhawniau Sul. Drwy gydweithio mae S4C a BBC Cymru Wales wedi llwyddo i sicrhau y bydd rygbi rhanbarthol yn parhau i fod ar gael i bawb yng Nghymru."