Ffrae rhwng athletwyr Lloegr a Chymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r lluniau yn dangos Andrew Osagie yn rhedeg i lwybr Joe Thomas wrth iddo geisio ei basio

Mae Joe Thomas wedi amddiffyn penderfyniad Tîm Cymru i apelio wedi i redwr Saesneg geisio ei rwystro.

Cafodd Andrew Osagie ei ddiarddel o'r gystadleuaeth 800m yn dilyn yr apêl gan fod lluniau yn awgrymu ei fod wedi ceisio rhwystro Thomas yn fwriadol.

Mae Osagie wedi mynegi ei ddicter gyda'r penderfyniad, gan ddweud ar Twitter ei fod yn "anhygoel" ei fod e wedi colli ei le yn y gystadleuaeth er mai nid fo "oedd wedi dechrau'r holl beth".

Ond mae Joe Thomas yn credu fod y penderfyniad cywir wedi ei wneud.

"Ro'n i'n disgwyl gweld lle yn agor i mi ac fe ddaeth Osagie ar draws gan godi ei benelin er mwyn ceisio fy arafu," meddai.

"Jest cyn y llinell fe ddisgynnodd pan gollodd ei gydbwysedd. Rwy'n meddwl ei fod wedi rhedeg allan o stêm ond mae'n anodd dweud."

Mi fydd Thomas yn cystadlu yn y rownd gyn-derfynol ond does dim ffordd yn ôl i Andrew Osagie yn y gystadleuaeth.

Mae fideo o'r digwyddiad i'w weld ar wefan BBC Sport..